Πέμπτη, 9 Μαΐου 2013

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΕΦΗΜΕΡΕΥΣΗΣ ΧΩΡΙΣ ΜΙΚΤΕΣ ΕΦΗΜΕΡΙΕΣ ΤΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΡΟΣ ΤΟ ΔΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
2ΗΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΟΔΟΥ
«ΑΝΔΡΕΑΣ  ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ»
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ


  
ο
Ρόδος 09/05/2013
Αρ. Πρωτ. : 

Προς:

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Γ.Ν. ΡΟΔΟΥΤαχ. Δ/νση : 85100 ΡΟΔΟΣ
Τ.Θ. 138 – ΡΟΔΟΣ
Τηλέφωνο : 22410 80128
FAX : 22410 66410ΕΙΣΗΓΗΣΗ

ΘΕΜΑ:  Υποβολή νέου πλαισίου εφημέρευσης .


        Θέτουμε υπόψη σας
 Ότι η Επιστημονική Επιτροπή και ο Δ/ντης Ιατρικής Υπηρεσίας σε κοινή συνεδρίαση τους  στις 08/0513 επανεξέτασαν το πλαίσιο εφημέρευσης Αριθμ. 2514/31.1.13  στο οποίο αποφάσισαν την τροποποίηση του σε ορισμένες ειδικότητες.

ΕΙΣΗΓΟΥΜΕΘΑ

1. Την έγκριση του υποβληθέντος συνημμένου  πλαισίου εφημέρευσης που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας εισήγησης, όπως έχει κατατεθεί από το Επιστημονικό Συμβούλιο και τον Δ/ντη Ιατρικής Υπηρεσίας με σκοπό την ασφαλή εφημέρευση όλων των τμημάτων.
2. Την επικύρωση της απόφασή σας την ίδια ημέρα.

                                         

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ         Ο Δ/ΝΤΗΣ ΙΑΤΡ.ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ                      


      ΜΟΣΧΟΣ ΝΙΚΗΤΑΣ                                 ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ     ΙΩΑΝΝΗΣ

 ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΦΗΜΕΡΕΥΣΗΣ  ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΡΟΔΟΥ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΩΝ ΥΓΕΙΑΣ 2013

     ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΟΔΟΥ
1)  Εφημερεύουσα Χειρουργική κλινική:
Ένας ειδικευμένος σε ενεργό εφημερία και ένας σε ετοιμότητα
Δύο  ειδικευόμενοι σε ενεργό
     Μη εφημερεύουσα Χειρουργική κλινική:
Ένας ειδικευμένος σε ενεργό
Ένας ειδικευόμενος  σε  ενεργό
2)  Εφημερεύουσα Παθολογική κλινική:
Ένας ειδικευμένος σε ενεργό εφημερία και ένας σε ετοιμότητα
Δύο ειδικευόμενοι σε ενεργό
     Μη εφημερεύουσα Παθολογική κλινική:
Ένας ειδικευμένος σε ενεργό
Ένας  ειδικευόμενος σε ενεργό
3)  Καρδιολογική κλινική--Μονάδα εντατικής θεραπείας εμφραγμάτων  
Ένας ειδικευμένος σε ενεργό και ένας σε ετοιμότητα  τις καθημερινές
Δυο ειδικευμένοι σε ενεργό τα Σαββατοκύριακα και αργίες.
Ένας  ειδικευόμενος σε ενεργό
4)  Ορθοπεδική κλινική:                
Ένας ειδικευμένος σε ενεργό και ένας σε ετοιμότητα  τις καθημερινές
Δυο ειδικευμένοι σε ενεργό τα Σαββατοκύριακα και αργίες.
Ένας  ειδικευόμενος σε ενεργό
5)  Μαιευτική Γυναικολογική κλινική:
Ένας ειδικευμένος σε ενεργό εφημερία και ένας σε ετοιμότητα
Ένας ειδικευόμενος σε ενεργό
6)  Ουρολογική κλινική:
Ένας ειδικευμένος σε ενεργό
Ένας ειδικευόμενος σε ενεργό
7)  Παιδιατρική κλινική:
Ένας ειδικευμένος σε ενεργό ή ετοιμότητας
Ένας ειδικευόμενος  σε ενεργό
8)  Ωτορυνολαρυγγολογική κλινική:
Ένας ειδικευμένος σε ενεργό
Ένας ειδικευόμενος σε ενεργό
9)  Nευρολογική κλινική:                           
Ένας ειδικευμένος σε  ενεργό ή ετοιμότητας  
Ένας ειδικευόμενος σε ενεργό
10)  Ψυχιατρική κλινική:
Ένας ειδικευμένος σε  ενεργό ή ετοιμότητας
Ένας ειδικευόμενος σε ενεργό
11) Νευροχειρουργική κλινική
Ένας ειδικευμένος σε ενεργό
12) Αγγειοχειρουργική κλινική:
Ένας ειδικευμένος σε ενεργό ή σε ετοιμότητα τις καθημερινές
Ένας ειδικευμένος σε ετοιμότητα τα Σαββατοκύριακα και αργίες.
13) Παιδοχειρουργική κλινική:
Ένας ειδικευμένος σε ενεργό ή σε ετοιμότητα τις καθημερινές
Ένας ειδικευμένος σε ετοιμότητα τα Σαββατοκύριακα και αργίες.


14) Θωρακοχειρουργική κλινική:
Ένας ειδικευμένος σε ενεργό ή σε ετοιμότητα τις καθημερινές
Ένας ειδικευμένος σε ετοιμότητα τα Σαββατοκύριακα και αργίες.                           
15)  Αιματολογική κλινική + Μεσογειακή Αναιμία :
Ένας ειδικευμένος σε ενεργό
16) Πνευμονολογική κλινική:
Ένας ειδικευμένος σε ενεργό ή σε ετοιμότητα
17) Δερματολογική κλινική:
Ένας ειδικευμένος σε ετοιμότητα (μέχρι 20)
18)Οφθαλμιατρική κλινική:
Ένας ειδικευμένος σε ενεργό
Ένας ειδικευόμενος σε ενεργό
19) Παθολογοανατομικό τμήμα:
Ένας ειδικευμένος σε ετοιμότητα  (μέχρι 20)
20) Γαστρεντερολογική κλινική:
Ένας ειδικευμένος σε ενεργό ή ετοιμότητα  τις καθημερινές
Ένας  σε ετοιμότητα  τα σαββατοκύριακα και αργίες                                 
21) Μικροβιολογικό  τμήμα:
Ένας ειδικευμένος σε ενεργό ή ετοιμότητας
Ένας ειδικευόμενος σε ενεργό
22) Ακτινοδιαγνωστικό τμήμα:
Κλασικό:
Ένας ειδικευμένος σε  ετοιμότητα  καθημερινές(Δευτέρα-Πέμπτη)
Ένας  σε  ενεργό εφημερία την Παρασκευή τα Σαββατοκύριακα και τις αργίες
Ένας ειδικευόμενος σε ενεργό
Αξονικός-Μαγνήτης:
Ένας ειδικευμένος σε ενεργό. 
23) Αναισθησιολογικό τμήμα:
Ένας ειδικευμένος σε ενεργό και ένας σε ετοιμότητα  τις καθημερινές
Δύο ειδικευμένοι σε ενεργό  κάθε Πέμπτη , Σαββατοκύριακα και αργίες
Ένας ειδικευόμενος σε ενεργό.
24) Οδοντιατρικό τμήμα:
Ένας ειδικευμένος σε ετοιμότητα (μέχρι 15 έκαστος)
25) Αιμοδοσία:
Ένας ειδικευμένος σε ετοιμότητα  τις καθημερινές και ένας σε ενεργό   τα σαββατοκύριακα και αργίες
26) Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών:
Ένας ειδικευμένος σε ενεργό του Χειρουργικού Τομέα και
Ένας ειδικευμένος σε ενεργό του Παθολογικού Τομέα.
27) Μονάδα Εντατικής Θεραπείας:
Ένας ειδικευμένος σε ενεργό και ένας ειδικευμένος σε ετοιμότητα τις καθημερινές
Δυο ειδικευμένοι σε ενεργό τα Σαββατοκύριακα και αργίες.
28) Μονάδα Τεχνητού Νεφρού:
Ένας ειδικευμένος σε ενεργό ή σε  ετοιμότητα
Ένας ειδικευόμενος ή αγροτικός σε ενεργό
 29) Βιοχημικό – Αιματολογικό:
Ένας ειδικευμένος σε ενεργό ή ετοιμότητας
Ένας ειδικευόμενος σε ενεργό.

 ΚΕΝΤΡΑ ΥΓΕΙΑΣ ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ - ΕΜΠΩΝΑΣ -  ΚΑΡΠΑΘΟΥ         
1) Ένας ειδικευμένος γενικής ιατρικής  σε ετοιμότητα ή ενεργό
2) Ένας αγροτικός γιατρός σε ενεργό-Αγροτικο ιατρείο
3) Ένας παιδίατρος – οδοντίατρος- μαιευτήρας  ή οποιαδήποτε άλλη ειδικότητα  σε εφημερία  ετοιμότητας    (μέχρι 20)

ΠΠΙ ΣΥΜΗΣ
1 ΓΕΝ. ΙΑΤΡΙΚΗΣ σε ενεργό ή ετοιμότητας 
και 1 ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ σε ενεργό
ΠΠΙ ΧΑΛΚΗΣ
1 ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟΣ  σε ενεργό ή ετοιμότητας 
ΚΑΙ 1 ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ
ΠΠΙ ΤΗΛΟΥ
1 ΓΕΝ. ΙΑΤΡΙΚΗΣ Ή ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ σε ενεργό ή ετοιμότητας 
 ΚΑΙ 1 ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ
Π.ΠΙ ΜΕΓΙΣΤΗΣ
1 ΓΕΝ. ΙΑΤΡΙΚΗΣ Ή ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ  σε ενεργό ή ετοιμότητας 
ΚΑΙ 1 ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ                                                              
Π.Ι. ΚΑΣΟΥ
1 ΓΕΝ. ΙΑΤΡΙΚΗΣ σε ενεργό ή ετοιμότητας 
ΚΑΙ 1 ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ


ΥΣ 1.Κατά την κρίση των Δ/ντων των τμημάτων μπορεί να γίνει μετατροπή ενεργών εφημεριών σε ετοιμότητας ,προκειμένου να καλύπτεται η εκάστοτε κλινική ή τμήμα ή Κ.Υ. ή Π.Π.Ι. ή Π.Ι. όλες τις ημέρες του μήνα.
ΥΣ  2. Οι Συν. Δ/ντες όλων των τμημάτων  καθίστανται υπεύθυνοι για την κάλυψη εφημεριών του τμήματος τους για όλο τον μήνα.
ΥΣ 3. Επισημαίνεται ότι η τήρηση του προγράμματος  θα υπόκειται σε έλεγχο από οιονδήποτε ελεγκτικό  όργανο

 ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΠΙΣΤ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ        Ο Δ/ΝΤΗΣ ΙΑΤΡ.   ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

                    
         ΜΟΣΧΟΣ ΝΙΚΗΤΑΣ                          ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ  ΙΩΑΝΝΗΣ


           

Δεν υπάρχουν σχόλια: