Κυριακή, 19 Μαΐου 2013

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΑΘΟΛΟΓΟΑΝΑΤΟΜΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ


ΕΛΛΗΝΙΚΗ   ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ  ΥΓΕΙΑΣ  &ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ  ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ    2η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ
 ΓΕΝΙΚΟ

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ  ΡΟΔΟΥ

«ΑΝΔΡΕΑΣ   ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ»
--------------------------
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΤΟΜΙΚΗΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΊΕΣ : ΣΤΑΜΟΣ ΧΑΡΙΛΑΟΣ.
Ταχ. Δ/νση  : 85100  ΡΟΔΟΣ
Τ.θ. 138 – ΡΟΔΟΣ
Τηλέφωνο εσωτερικό :  1287-8
FAX  : 02410-80493                                                                            Ρόδος   20/05/2013           
ΠΡΟΣ   : ΠΡΟΕΔΡΟ Δ.Σ. Γ.Ν. ΡΟΔΟΥ
                 Διοικητή κ.  Παπανικόλα Βασίλειο

                                           
 Κοινοποίηση:  Επιστημονικό Συμβούλιο
                          κ.   Μόσχο Νικήτα
                       :  Ιατρική Υπηρεσία
                          κ.  Δασκαλάκη Ιωάννη                       

                                                                                                                                                                 

Με αφορμή την προσέγγιση λήξης της 12μηνης σύμβασής μου (20 Ιουνίου 2013) ως επικουρικός ιατρός Παθολογικής Ανατομικής στο Νοσοκομείο μας σας ενημερώνω για τον απολογισμό του Εργαστηρίου.


Σύνολο παρασκευασμάτων από Ιούνιο 2012 έως Ιούνιο 2013 2700 100%


Διεκπεραίωση στο εργαστήριο μας 1750 66%


Διεκπεραίωση Αθήνα 950 34%


Όπως διαπιστώνετε από την παράθεση του αριθμού των παρασκευασμάτων η ροή αυτών προς Αθήνα μειώθηκε στο 34% για διάστημα έτους με την συντριπτική πλειοψηφία των παρασκευασμάτων (66%) να εξυπηρετούνται από το εργαστήριό μας, σε αντίθεση με προηγούμενες χρονιές στις οποίες η αναλογία ήταν περίπου αντίστροφη. Το αποτέλεσμα αυτό επετεύχθη με το ελάχιστο προσωπικό (1 ιατρός, 1 παρασκευάστρια) και εν ενδεία μέσων. Για αυτόν ακριβώς το λόγο το συγκεκριμένο status διεκπεραίωσης των παρασκευασμάτων είναι δεσμευτικό και για τις επόμενες χρονιές λειτουργίας του εργαστηρίου ανεξαρτήτως προσώπων. Όσον αφορά το κόστος, για το διάστημα από 7/2012 έως και 6/2013 το νοσοκομείο μας χρεώθηκε περίπου το ποσό των 50.000€ έναντι 100.000€ κατά μέσο όρο των προηγουμένων ετών – δηλαδή εξοικονόμηση της τάξης των 50.000€. Το χρονικό διάστημα απάντησης των ιστολογικών εξετάσεων για τις κρίσιμες εξετάσεις (αυτές που κατά κύριο λόγο αφορούν καρκίνο) μειώθηκε από εβδομάδες σε ημέρες – άρα καλύτερη εξυπηρέτηση, των ασθενών του νοσοκομείου.


Όλα αυτά καταδεικνύουν την αναγκαιότητα και την χρησιμότητα (πέραν της αυτονόητης με βάση την ιατρική και νοσοκομειακή δεοντολογία για Νοσοκομείο 385 κλινών) λειτουργίας του Εργαστηρίου Παθολογικής Ανατομικής, έστω και με τα ελάχιστα των διατιθέμενων πόρων.

Με τιμή


Δρ. Στάμος Κ. Χαρίλαος


Ιατρός Παθολογοανατόμος- Διδάκτωρ Δ.Π.Θ.


Επικουρικός Ιατρός - Γενικό Νοσοκομείο Ρόδου


Υπεύθυνος του Εργαστηρίου Παθολογικής Ανατομι
κής

Δεν υπάρχουν σχόλια: