Παρασκευή, 10 Μαΐου 2013

'Αδειάζουν' τους ιατρικούς συλλόγους της χώρας


Θύελλα αντιδράσεων προκαλεί στους ιατρικούς συλλόγους της χώρας, πρόσφατη εγκύκλιος του υπουργείου Υγείας, με την οποία επιχειρεί να τους παρακάμψει. 

Συγκεκριμένα, το υπουργείο ζητεί από τους συλλόγους να επικοινωνούν με την ηγεσία και τις υπηρεσίες τους μόνον μέσω του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου (ΠΙΣ). 

Το διοικητικό συμβούλιο του Ιατρικού Συλλόγου Αττικής (ΙΣΑ) αντέδρασε έντονα στην εγκύκλιο, κάνοντας λόγο για αποσπασματική επίκληση - από την πλευρά του υπουργείου - κάποιων εκ των καταστατικών διατάξεων, οι οποίες διέπουν τη λειτουργία του ΠΙΣ και του ΙΣΑ: 

'Ο συντάκτης και εμπνευστής αυτής της εγκυκλίου φαίνεται να αγνοεί τους σκοπούς των Ιατρικών Συλλόγων (πρβλ. αρθρ. 11 του ΒΔ της 11 Οκτ./7 Νοεμ.1957) και την κατά τόπο αρμοδιότητά τους, αλλά και θέτει στην ουσία εν αμφιβόλω την εκ του νόμου (άρθρου 35 του ν. 4025/2011) αποκλειστική αρμοδιότητά τους για τη χορήγηση, αναστολή, ανάκληση και ακύρωση άδειας λειτουργίας ιδιωτικών φορέων πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας (ιατρείων και πολυϊατρείων). 

Ο ΠΙΣ δεν έχει επί του αντικειμένου αυτού ουδεμία αρμοδιότητα, με νεώτερες δε διατάξεις παρέτεινε χρονικά την αρμοδιότητα που του απονεμήθηκε με τις παραπάνω διατάξεις για τη χορήγηση άδειας ασκήσεως επαγγέλματος και των τίτλων ιατρικών ειδικοτήτων στους ιατρούς. 

Γραφειοκρατική

Μια γραφειοκρατική αντίληψη που επιβάλει στους ιατρικούς συλλόγους διά του ΠΙΣ αλληλογραφία και υποβολή προτάσεων στο υπουργείο Υγείας για θέματα δικής τους αποκλειστικά αρμοδιότητας, δεν μπορεί να γίνει αποδεκτή. 

Εάν αμφισβητείται η αρμοδιότητα ή το δικαίωμα των ιατρικών συλλόγων να απευθύνουν απευθείας προς το Υπουργείο οποιαδήποτε κατά την κρίση τους επιβεβλημένη πρόταση για τον τομέα της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, ως έναν τομέα δικής τους αρμοδιότητας, ενδεχόμενα θα πρέπει να αναθεωρήσουμε το λόγο ύπαρξής τους ή/και να τους καταργήσουμε. 

Πλην όμως, οι ιατρικοί σύλλογοι ανέλαβαν και αντεπεξέρχονται άριστα, θεωρούμε, στη νέα αυτή αρμοδιότητά τους. Θα πρέπει να αναζητηθούν διοικητικές, νομικές και πολιτικές ευθύνες για την εγκύκλιο αυτή. Και ο ΙΣΑ είναι έτοιμος να το πράξει'.

Δεν υπάρχουν σχόλια: