Σάββατο, 18 Ιουνίου 2016


Επικαιρότητα

 
Σε επικοινωνία που είχε ο υπογράφων με τη Διεύθυνση Οικονομικού του υπουργείου Υγείας υπήρξε ενημέρωση πως εκταμιεύθηκαν οι εφημερίες του 2ουτριμήνου 2016 και έχουν πιστωθεί στους λογαριασμούς των Νοσοκομείων.
Συνεπώς την Τρίτη 21 Ιουνίου τα Νοσοκομεία μπορούν να προσκομίσουν στους Επιτρόπους του Ελεγκτικού Συνεδρίου τα εντάλματα Απριλίου και Μαΐου και στη συνέχεια να τα ανεβάσουν στην Ενιαία Αρχή Πληρωμών.
Οι εφημερίες Ιουνίου θα καταβληθούν τον Ιούλιο.
Συναδελφικά
Δημήτρης Βαρνάβας

Δεν υπάρχουν σχόλια: