Πέμπτη, 2 Ιουνίου 2016

Ενημερώνουμε για μια προσφορά ασφάλισης αστικής ευθύνης Ιατρών .

Αστική Ευθύνη Ιατρών INTERAMERICAN

Η Αστική Ευθύνη ιατρών απευθύνεται σε κάθε ιατρό και παρέχει ολοκληρωμένη κάλυψη, σε περίπτωση λανθασμένης ιατρικής διάγνωσης:
-Απώλειας Ζωής, Σωματικών Βλαβών από πράξεις ή παραλείψεις που οφείλονται σε αμέλεια και σχετίζονται αποκλειστικά και μόνο με την άσκηση του ιατρικού επαγγέλματος.
-Ατυχημάτων που πιθανόν να συμβούν στο χώρο του ιδιωτικού ιατρείου για τα οποία φέρουν ευθύνη οι γιατροί.
Βασικά χαρακτηριστικά:

Είδος συμβολαίου:                    Ατομικό Ασφαλιστήριο συμβόλαιο

Λήπτης της ασφάλισης:            Φυσικά και Νομικά πρόσωπα

Ασφαλιζόμενος:                        Ιατροί Φυσικά πρόσωπα
                                              
Διάρκεια συμβολαίου:               Ετησίως ανανεούμενο

Τρόπος πληρωμής:                   Με πάγια εντολή χρέωσης λογαριασμού
                                                   Με πάγια εντολή χρέωσης πιστωτικής κάρτας
Συχνότητα πληρωμής:               Εφάπαξ, εξάμηνο

Καλύψεις:
Το πρόγραμμα ΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΙΑΤΡΩΝ, εξασφαλίζει ασφαλιστική κάλυψη και νομική υποστήριξη σε όλες τις ειδικότητες Γιατρών. Προσφέρει:
  • Προστασία υψηλού επιπέδου με ανώτατο όριο κάλυψης €1.000.000 ανά γεγονός και στο σύνολο.
  • Κάλυψη δικαστικών εξόδων και δικηγορικών αμοιβών σε οποιαδήποτε περίπτωση.
  • Κάλυψη ατυχημάτων που μπορεί να συμβούν στους επισκέπτες στον χώρο του ιδιωτικού ιατρείου.
  • Προσαρμογή του ασφαλίστρου ανάλογα με τον τομέα που δραστηριοποιείται κάθε ιατρός (ιδιωτικό ή δημόσιο).
  • Ιδιαίτερα ανταγωνιστικά ασφάλιστρα.
  • Κύρος και αξιοπιστία της INTERAMERICAN, μιας κορυφαίας εταιρείας στην ελληνική ασφαλιστική αγορά και με την υποστήριξη του Ομίλου ACHMEA, ενός από τους μεγαλύτερους ασφαλιστικούς οργανισμούς στην Ευρώπη.
Επιπλέν καλύψεις:
-Οι δικηγορικές αμοιβές και τα δικαστικά έξοδα, για την υπεράσπιση του ασφαλισμένου σε Αστικά Δικαστήρια.
-Οι δικηγορικές αμοιβές και τα δικαστικά έξοδα, για την υπεράσπιση του ασφαλισμένου σε Ποινικά Δικαστήρια μέχρι του ποσού των €10.000.
-Η ευθύνη του γιατρού η οποία απορρέει από την παροχή πρώτων βοηθειών σε καταστάσεις ανάγκης πέρα της ειδικότητάς του.

Η πληρωμή της αποζημίωσης γίνεται χωρίς απαραίτητα η υπόθεση να φθάσει στο δικαστήριο.
Η αναγγελία μπορεί να γίνει οποιαδήποτε χρονική στιγμή εφόσον το συμβόλαιο είναι σε ισχύ και μέχρι και 12 μήνες μετά τη λήξη του συμβολαίου ή σε 24 μήνες από τη λήξη του ασφαλιστηρίου με επασφάλιστρο10% 
Διευκρινίζεται ότι η συγκεκριμένη επέκταση σε υφιστάμενα συμβόλαια, θα γίνεται στην επέτειο του συμβολαίου και όχι στη διάρκεια ισχύος του συμβολαίου.

Δεν υπάρχουν σχόλια: