Τρίτη, 21 Ιουνίου 2016

Περί εφημεριών....

 Το σύστημα της Ενιαίας Αρχής Πληρωμών παραμένει ανοιχτό μέχρι σήμερα για την ανάρτηση των ένταλμάτων ώστε να υπήρχε δυνατότητα αποπληρωμής στις 27 /06/2016 των εφημεριών Απριλίου. Για τον λόγο αυτό και επειδή δεν έχουν εκταμίευθεί μέχρι αυτή την στιγμή τα κονδύλια δεύτερου τριμήνου 2016 θα γίνει η πληρωμή δύο μηνών στις 13/07/2016 .

Συναδελφικά

Κινούς Βασίλης 

Δεν υπάρχουν σχόλια: