Τρίτη, 21 Ιουνίου 2016

ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ ΑΓΟΝΩΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΜΕΡΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΣΤΙΣ ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ

Δεν περιλαμβάνεται το Γ.Ν.Ρόδου που ανήκει στις άγονες και προβληματικές περιοχές και εχει μεγάλη ανάγκη σε ειδικευόμενους τοσο στις Παθολογικές οσο και στις Χειρουργικές κλινικές.

https://diavgeia.gov.gr/decision/view/6%CE%98%CE%9A%CE%A9465%CE%A6%CE%A5%CE%9F-%CE%9C%CE%99%CE%92

ΑΔΑ: 6ΘΚΩ465ΦΥΟ-ΜΙΒ - ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ ΑΓΟΝΩΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΜΕΡΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΣΤΙΣ ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ

 Λήψη αρχείου Προβολή αρχείου


Δεν υπάρχουν σχόλια: