Τετάρτη, 12 Οκτωβρίου 2016

 - ΠΡΑΞΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ 400 ΕΥΡΩ ΣΕ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥΣ ΙΑΤΡΟΥΣ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΚΩΝ & ΑΓΟΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ

ΑΔΑ: ΩΧΞ4469Η2Ξ-49Α - ΠΡΑΞΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ 400 ΕΥΡΩ ΣΕ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥΣ ΙΑΤΡΟΥΣ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΚΩΝ & ΑΓΟΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ

 Λήψη αρχείου Προβολή αρχείου

Δεν υπάρχουν σχόλια: