Πέμπτη, 6 Οκτωβρίου 2016

ΗΔΙΚΑ: Οδηγίες για τις τροποποιήσεις στο e-prescription


Διευκρινήσεις για την επιτάχυνση της συσχέτισης διάγνωσης-θεραπείας βάσει ICD-10, εξέδωσε η Διοίκηση της ΗΔΙΚΑ ΑΕ, μετά τις επικρίσεις που δέχτηκε για το αιφνίδιο των αλλαγών στο σύστημα της Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης.

Άλλωστε, η πρώτη μέρα εφαρμογής του συστήματος οδήγησε για αρκετές ώρες πρακτικά σε “κατάρρευση” του συστήματος, με αποτέλεσμα την ταλαιπωρία γιατρών και ασφαλισμένων, κάτι που αναγνώρισε και η Διοίκηση του φορέα, ζητώντας “συγγνώμη” μέσα από την ιστοσελίδα της.

Η ΗΔΙΚΑ αποσαφηνίζει τώρα τα εξής:

Σε ό,τι αφορά τα παραπεμπτικά με μία (1) μόνο διάγνωση ICD 10:
Υπάρχει η δυνατότητα να συσχετιστούν αυτόματα όλες οι εξετάσεις του παραπεμπτικού με αυτή τη διάγνωση χωρίς να χρειάζεται να οριστεί η συσχέτιση για κάθε εξέταση ξεχωριστά. Αυτό γίνεται πατώντας το κουμπί «Αυτόματη συσχέτιση» που υπάρχει επάνω δεξιά στο πλαίσιο με τις εξετάσεις.

Σε ό,τι αφορά τα παραπεμπτικά με περισσότερες από μία (1) διαγνώσεις ICD 10:
Για να συσχετιστούν οι εξετάσεις συγκεκριμένης κατηγορίας με διαφορετικές ICD 10 διαγνώσεις, μια προσωρινή λύση είναι να εκδωθεί ξεχωριστό παραπεμπτικό για κάθε διάγνωση ICD 10, που θα περιλαμβάνει μόνο τις εξετάσεις που θα συσχετιστούν με τη συγκεκριμένη ICD 10 διάγνωση και χρησιμοποιώντας τον παραπάνω τρόπο να γίνει αυτόματη συσχέτιση εξετάσεων με την ICD 10 διάγνωση για κάθε ξεχωριστό παραπεμπτικό που εκδίδεται (πατώντας το κουμπί «Αυτόματη συσχέτιση»).

Η Διοίκηση του φορέα διαβεβαιώνει, τέλος, τους χρήστες της εφαρμογής ότι εργάζεται εντατικά ώστε σύντομα να είναι σε θέση να προσφέρει ακόμα πιο εύχρηστο τρόπο για τη διαχείριση της απαίτησης που αφορά στην πολλαπλή συσχέτιση διάγνωσης με εξετάσεις.

Δεν υπάρχουν σχόλια: