Σάββατο, 8 Οκτωβρίου 2016

AΦΟΡΑ ΤΟΥΣ ΙΑΤΡΟΥΣ ΠΟΥ ΣΥΜΜΕΤΕΙΧΑΝ ΣΤΗΝ ΟΛΟΗΜΕΡΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΆΕΤΗ 2013 ΚΑΙ2014

Αγαπητοί συνάδελφοι,


όσοι συμμετείχατε στην ολοήμερη λειτουργία τα έτη 2014 και 2013 να απευθυνθείτε στον Κο Ι.Καράκιζα προκειμένου να σας δώσει νέες βεβαιώσεις που αφορούν τις τακτικές (μισθοί+εφημερίες) και έκτακτες αποδοχές (ολοήμερα). Αυτό προκειμένου να καταθέσετε τροποποιητικές δηλώσεις για τα έτη αυτά έτσι ώστε να σας επιστραφεί τμήμα φόρου που σας παρακρατήθηκε κατόπιν ενεργειών του συλλόγου μας.

Δεν υπάρχουν σχόλια: