Τετάρτη, 30 Οκτωβρίου 2013

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙ​ΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Έγκριση προγραμμάτων εφημεριών μηνός Νοεμβρίου 2013

Επιβεβαίωση ανάρτησης απόφασης με ΑΔΑ: ΒΛΛΑ46907Κ-Ξ75
Η απόφαση με θέμα: Έγκριση προγραμμάτων εφημεριών μηνός Νοεμβρίου 2013 έχει αναρτηθεί
στους παρακάτω σύνδεσμους:
1. Σελίδα Ηλεκτρονικής Εφημερίδας της Κυβέρνησης:
Mπορείτε να τη δείτε εδώ στην ηλεκτρονική Εφημερίδα της Κυβέρνησης: Σύνδεσμος
2. Σελίδα Ανάρτησης των Αποφάσεων του Υπουργείου:
Μπορείτε να τη δείτε εδώ στην σελίδα ειδικού σκοπού ανάρτησης αποφάσεων για το ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΟΔΟΥ : Σύνδεσμος
3. Άμεσο κατέβασμα:
Μπορείτε να τη δείτε εδώ στην σελίδα ειδικού σκοπού ανάρτησης αποφάσεων για το ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΟΔΟΥ : Μεταφόρτωση Απόφασης

Δεν υπάρχουν σχόλια: