Τετάρτη, 16 Οκτωβρίου 2013

Μέχρι να δοθούν διευκρινίσεις για τον Ν.4182/2013 απο το υπουργείο υγείας όσον αφορά τις εφημερίες των ιατρών προς το Γενικο Λογιστήριο του κράτους θα ισχύει το παλιό πλαίσιο εφημέρευσης

ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΦΗΜΕΡΕΥΣΗΣ  ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΡΟΔΟΥ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΩΝ ΥΓΕΙΑΣ 2013

    ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΟΔΟΥ
1)  Εφημερεύουσα Χειρουργική κλινική:
Ένας ειδικευμένος σε ενεργό εφημερία και ένας σε ετοιμότητα
Δύο ειδικευόμενοι σε ενεργό
     Μη εφημερεύουσα Χειρουργική κλινική:
Ένας ειδικευμένος σε ενεργό και ένας σε ετοιμότητα
Ένας ειδικευόμενος σε  ενεργό

2)  Εφημερεύουσα Παθολογική κλινική:
Ένας ειδικευμένος σε ενεργό εφημερία και ένας σε ετοιμότητα
Δύο ειδικευόμενοι σε ενεργό
     Μη εφημερεύουσα Παθολογική κλινική:
Ένας ειδικευμένος σε ενεργό και ένας σε ετοιμότητα
Ένας ειδικευόμενος σε ενεργό

3) Μονάδα Εντατικής Θεραπείας:
Ένας ειδικευμένος σε ενεργό και ένας ειδικευμένος σε ετοιμότητα τις καθημερινές
Δυο ειδικευμένοι σε ενεργό τα Σαββατοκύριακα και αργίες.

4)  Καρδιολογική κλινική--Μονάδα εντατικής θεραπείας εμφραγμάτων
Ένας ειδικευμένος σε ενεργό και ένας σε ετοιμότητα τις καθημερινές
Δυο ειδικευμένοι σε ενεργό τα Σαββατοκύριακα και αργίες.
Ένας ειδικευόμενος σε ενεργό

5)  Ορθοπεδική κλινική:                 Ένας ειδικευμένος σε ενεργό και ένας σε ετοιμότητα  τις καθημερινές
Δυο ειδικευμένοι σε ενεργό τα Σαββατοκύριακα και αργίες.
Ένας  ειδικευόμενος σε ενεργό

6)  Μαιευτική Γυναικολογική κλινική:
Ένας ειδικευμένος σε ενεργό εφημερία και ένας σε ετοιμότητα
Ένας ειδικευόμενος σε ενεργό

7)  Ουρολογική κλινική:
Το τμήμα σε μια στήλη 22 ενεργείς και οι υπόλοιπες σε ετοιμότητα που τους αναλογούν(συνολικά τον μήνα)
Ένας ειδικευόμενος σε ενεργό

8) Αναισθησιολογικό τμήμα:
Ένας ειδικευμένος σε ενεργό και ένας σε ετοιμότητα  τις καθημερινές
Δύο ειδικευμένοι σε ενεργό, Σαββατοκύριακα και αργίες
Ένας ειδικευόμενος σε ενεργό.

9) Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών:
Ένας ειδικευμένος σε ενεργό του Χειρουργικού Τομέα και
Ένας ειδικευμένος σε ενεργό του Παθολογικού Τομέα.


10) Μικροβιολογικό  τμήμα-Βιοχημικό- Αιματολογικό Εργαστήριο :
Τα τμήματα θα διαχειρίζονται  20 ενεργείς και οι ετοιμότητες που τους αναλογούν  (συνολικά τον μήνα)
Ένας ειδικευόμενος σε ενεργό

11) Ακτινοδιαγνωστικό τμήμα:
Κλασικό:
Το τμήμα 17 ενεργείς και σε ετοιμότητα που τους αντιστοιχούν (συνολικά τον μήνα)
Ένας ειδικευόμενος σε ενεργό

12) Αξονικός-Μαγνήτης:
Το τμήμα 24 ενεργείς και σε ετοιμότητα που τους αντιστοιχούν (συνολικά τον μήνα)

13) Παθολογοανατομικό τμήμα:
Το τμήμα 4 ενεργείς και οι υπόλοιπες 4 σε ετοιμότητα  (συνολικά τον μήνα)20)

14) Μονάδα Τεχνητού Νεφρού:
Ένας ειδικευμένος σε ενεργό ή σε  ετοιμότητα
Ένας ειδικευόμενος ή αγροτικός σε ενεργό

15)  Ψυχιατρική κλινική:
Ένας ειδικευμένος σε  ενεργό ή ετοιμότητας
Ένας ειδικευόμενος σε ενεργό

16)  Νευρολογική κλινική:                           
Ένας ειδικευμένος σε  ενεργό ή ετοιμότητας  
Ένας ειδικευόμενος σε ενεργό

17)Γαστρεντερολογική κλινική:
Ένας ειδικευμένος σε ενεργό ή ετοιμότητα  

18) Αιματολογική κλινική + Μεσογειακή Αναιμία :
Το τμήμα 19 ενεργείς και σε ετοιμότητα που τους αντιστοιχούν (συνολικά τον μήνα)

19) Πνευμονολογική κλινική:
Ένας ειδικευμένος σε ενεργό ή σε ετοιμότητα

20) Δερματολογική κλινική:
Το τμήμα 3 ενεργείς και οι υπόλοιπες 4 σε ετοιμότητα  (συνολικά τον μήνα)

21)  Παιδιατρική κλινική:
Οι γιατροί θα διαχειριστούν συνολικά   22 ενεργείς και οι υπόλοιπες σε ετοιμότητα που τους αναλογούν (συνολικά τον μήνα)
Ένας ειδικευόμενος σε ενεργό

22) Νευροχειρουργική κλινική
Σε μια στήλη ενεργείς εφημερίες που τους αναλογούν όπως και οι ετοιμότητας  


23)  Ωτορυνολαρυγγολογική κλινική:
Το τμήμα 20 ενεργείς και σε ετοιμότητα που τους αντιστοιχούν (συνολικά τον μήνα)
Ένας ειδικευόμενος σε ενεργό

24) Αγγειοχειρουργική κλινική:
6 ενεργείς και 4 σε ετοιμότητα  (συνολικά τον μήνα)

25) Παιδοχειρουργική κλινική: 
6 ενεργείς και 4 σε ετοιμότητα  (συνολικά τον μήνα)

26) Θωρακοχειρουργική κλινική:
Το τμήμα 12 ενεργείς και οι υπόλοιπες σε ετοιμότητα (από 6 ενεργείς και 4 ετοιμότητας ο κάθε γιατρός συνολικά τον μήνα)

27)Οφθαλμιατρική κλινική:
Το τμήμα 28 ενεργείς και σε ετοιμότητα που τους αντιστοιχούν (συνολικά τον μήνα)
Ένας ειδικευόμενος σε ενεργό

28) Οδοντιατρικό τμήμα:
Συνίσταται σε 4 γιατρούς που θα επιτελέσουν συνολικά στο Νοσοκομείο συνολικά 14 ενεργείς και οι υπόλοιπες οι ετοιμότητας που τους αναλογούν  (από 3 ενεργείς οι Δ/ντες και από 4 ενεργείς οι επιμελητές)

29) Αιμοδοσία:
Οι γιατροί θα διαχειριστούν συνολικά  12 ενεργείς και οι υπόλοιπες σε ετοιμότητα που τους αναλογούν  (συνολικά τον μήνα)


ΚΕΝΤΡΑ ΥΓΕΙΑΣ ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ - ΕΜΠΩΝΑΣ  
1) Δυο ειδικευμένοι γενικής ιατρικής ή αγροτικοί –αγροτικό ιατρείο σε ενεργό
2) Ένας παιδίατρος - μαιευτήρας  ή οποιαδήποτε άλλη ειδικότητα 5 σε ενεργό και 2 ή 4 σε ετοιμότητα

ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ
1) Ένας ειδικευμένος γενικής ιατρικής  σε ετοιμότητα ή ενεργό
2) Ένας αγροτικός γιατρός σε ενεργό-Αγροτικο ιατρείο
3) Ένας παιδίατρος - μαιευτήρας  ή οποιαδήποτε άλλη ειδικότητα  5 σε ενεργό και 2 ή 4 σε ετοιμότητα

ΠΠΙ ΣΥΜΗΣ- ΠΠΙ ΧΑΛΚΗΣ- ΠΠΙ ΤΗΛΟΥ- Π.ΠΙ ΜΕΓΙΣΤΗΣ- Π.Ι. ΚΑΣΟΥ
1 ΓΕΝ. ΙΑΤΡΙΚΗΣ σε ενεργό ή ετοιμότητας  
και 1 ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ σε ενεργόΥΣ  1. Οι Συν. Δ/ντες ή υπεύθυνοι όλων των τμημάτων  καθίστανται υπεύθυνοι για την κάλυψη εφημεριών του τμήματος τους για όλο τον μήνα.
ΥΣ 2. Επισημαίνεται ότι η τήρηση του προγράμματος  θα υπόκειται σε έλεγχο από οιονδήποτε ελεγκτικό  όργανο
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΠΙΣΤ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ    Ο Δ/ΝΤΗΣ ΙΑΤΡ.   ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 

Δεν υπάρχουν σχόλια: