Δευτέρα, 7 Οκτωβρίου 2013

Απόφαση του Υφυπουργού Υγείας κ. Αντώνη Μπέζα για «Εξειδίκευση των ιατρών που κατέχουν τίτλο ιατρικής ειδικότητας Νεφρολόγου στην Εντατική Θεραπεία».

Αθήνα, 7 Οκτωβρίου 2013

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Θέμα: Απόφαση του Υφυπουργού Υγείας κ. Αντώνη Μπέζα για «Εξειδίκευση των ιατρών που κατέχουν τίτλο ιατρικής ειδικότητας Νεφρολόγου στην Εντατική Θεραπεία».

Με απόφαση του Υφυπουργού Υγείας κ. Αντώνη Μπέζα, οι Νεφρολόγοι μπορούν να εξειδικεύονται πλέον στην Εντατική Θεραπεία και να εντάσσονται στο Ιατρικό Δυναμικό των Μονάδων Εντατικής Θεραπείας (ΜΕΘ), σύμφωνα με τα ισχύοντα για τους Αναισθησιολόγους, Παθολόγους, Πνευμονολόγους, Καρδιολόγους και Χειρουργούς.

Η συμμετοχή των Νεφρολόγων στο Ιατρικό Δυναμικό των ΜΕΘ κρίθηκε απαραίτητη προκειμένου να αντιμετωπιστεί ο συνεχώς αυξανόμενος αριθμός των ασθενών των ΜΕΘ που εμφανίζουν οξεία νεφρική βλάβη.

Δεν υπάρχουν σχόλια: