Σάββατο, 5 Οκτωβρίου 2013

Με 24ωρη εφημερία η εξωνοσοκομειακή περίθαλψη

Του Δημήτρη Καραγιώργου
Εφημερίες, ανάλογες με εκείνες των δημόσιων νοσοκομείων, προτείνονται για τις δομές του ΕΟΠΥΥ.
Οι ασφαλισμένοι θα μπορούν να προσέρχονται για εξωνοσοκομειακή φροντίδα 24 ώρες το 24ωρο, ενώ θα τούς παρέχεται η δυνατότητα οικογενειακού γιατρού.

Αυτό προβλέπει, μεταξύ άλλων, η πρόταση που κατέθεσε την Παρασκευή στο υπουργείο Υγείας η αρμόδια επιτροπή υπό τον καθηγητή Πολιτικής Υγείας κ. Κυριάκο Σουλιώτη.

Το απόγευμα της ίδιας μέρας, ο υπουργός και ο υφυπουργός Υγείας κ.κ. Άδωνις Γεωργιάδης και Αντώνης Μπέζας παρέδωσαν το πόρισμα στον πρόεδρο του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου (ΠΙΣ) κ. Μιχάλη Βλασταράκο, λέγοντας ότι πρόθεση είναι να υλοποιηθούν το ταχύτερο οι προτάσεις.

΄Η πρόταση αυτή αποτελεί την αφετηρία για την διενέργεια ενός ευρύτατου διαλόγου μεταξύ της πολιτικής ηγεσίας του υπουργείου Υγείας και των συναρμόδιων φορέων', ανέφερε ο κ. Γεωργιάδης, για να σημειώσει:

'Θέλω να καταστήσω απολύτως σαφές ότι πρόθεσή μας είναι να προχωρήσουμε στις μεταρρυθμίσεις που είναι απαραίτητες στο χώρο της υγείας, το ταχύτερο δυνατό'.

Τα βασικά σημεία του πορίσματος είναι τα εξής:

Ορθολογισμός της διαμόρφωσης ενός ενιαίου, δημόσιου συστήματος πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας με την υπαγωγή όλων των δημόσιων δομών πρωτοβάθμιας φροντίδας Υγείας (ΠΦΥ), δηλαδή Κέντρα Υγείας και Περιφερειακά Ιατρεία ΕΣΥ, μονάδες ΠΦΥ ΕΟΠΥΥ, δομές Τοπικής Αυτοδιοίκησης σε ένα φορέα, ο οποίος θα είναι υπεύθυνος για την εποπτεία, τη λειτουργία και τη χρηματοδότησή τους.

Ο ρόλος αυτός θα μπορούσε να ανατεθεί στις Υγειονομικές Περιφέρειες – όπως άλλωστε προέβλεπε και η τελευταία νομοθετική παρέμβαση για την ΠΦΥ (Ν. 3235/2004) η οποία όμως δεν υλοποιήθηκε.

Ο ρόλος του ΕΟΠΥΥ ως αποκλειστικού πλέον διαχειριστή του συνόλου σχεδόν των δημόσιων πόρων για την υγεία συνίσταται στην πλήρη κάλυψη του συνόλου των ασφαλισμένων, με την υιοθέτηση ενός βασικού πακέτου παρεχομένων υπηρεσιών.

Προτείνεται να εστιάσει το ενδιαφέρον του στην καλύτερη δυνατή χρήση των πόρων με περαιτέρω διαπραγμάτευση με την πλευρά της προσφοράς, στη θέσπιση προδιαγραφών ποιότητας και αποτελεσμάτων στους παρόχους των υπηρεσιών υγείας και στη σύνδεση αυτών με το σύστημα αποζημίωσης.
Το σύνολο των δομών, του ανθρώπινου δυναμικού και του εξοπλισμού που διαθέτει σήμερα, αξιοποιούνται εντασσόμενα στο νέο, ενιαίο δημόσιο σύστημα ΠΦΥ. 
Η σύναψη συμβάσεων με όλες τις ιδιωτικές δομές είναι βασική του αρμοδιότητα ενώ, προοπτικά, η διαχείριση του συνόλου των δημόσιων πόρων για την υγεία πρέπει να αναληφθεί επίσης από τον ΕΟΠΥΥ.

Δίκτυο

Οι μονάδες πρωτοβάθμιας φροντίδας του ΕΟΠΥΥ θα λειτουργούν κατά τα πρότυπα των Κέντρων Υγείας του ΕΣΥ, προκειμένου το νέο, ενιαίο, δίκτυο να διαμορφωθεί από το σύνολο των δομών του ΕΣΥ και του ΕΟΠΥΥ και να καλύψει με τον τρόπο αυτό τις ανάγκες για υπηρεσίες ΠΦΥ και στα αστικά κέντρα. 

Η επιτροπή θεωρεί απαραίτητη την υιοθέτηση της πλήρους απασχόλησης για όλους τους ιατρούς που υπηρετούν στο νέο δημόσιο σύστημα παροχής υπηρεσιών ΠΦΥ.

Όσον αφορά στην αποκλειστικότητα και προκειμένου να επιτευχθεί η αναγκαία σύγκλιση των όρων εργασίας, οι επιλογές είναι:

  • Να εξακολουθήσει να αποτελεί βασική προϋπόθεση και οι ιατροί του ΕΟΠΥΥ να κληθούν να επιλέξουν μεταξύ ιδιωτικού ιατρείου και απασχόλησης εντός του δημόσιου συστήματος ΠΦΥ.
  • Να μην είναι υποχρεωτική και να δοθεί το δικαίωμα της λειτουργίας ιδιωτικού ιατρείου και στους ιατρούς ΠΦΥ του ΕΣΥ (των ΚΥ και των ΠΙ) που το επιθυμούν.
Προτείνεται να εισαχθεί ο θεσμός του οικογενειακού ιατρού ως δικαίωμα (και όχι ως υποχρέωση) του πολίτη και ως υποχρέωση του συστήματος έναντι των πολιτών.
Ρόλο οικογενειακού ιατρού αναλαμβάνουν (είτε μεμονωμένα είτε ως ομάδα) τόσο ιατροί του ενιαίου δημόσιου πλέγματος υπηρεσιών ΠΦΥ όσο και συμβεβλημένοι ιδιώτες με ειδικότητες Γενικής Ιατρικής, Παθολογίας και Παιδιατρικής ενώ, στο πλαίσιο της διαχείρισης ασθενών με χρόνια νοσήματα, ρόλο οικογενειακού ιατρού μπορεί να αναλαμβάνει και ιατρός άλλης ειδικότητας, έπειτα από επιλογή του ασθενούς. Ο θεσμός συνδέεται μεταξύ άλλων με δράσεις πρόληψης, 24ωρη λειτουργία και κατ’ οίκον φροντίδα. 

Αποζημίωση

Υιοθετείται ένα πλουραλιστικό υπόδειγμα αποζημίωσης των ιατρών στο οποίο περιλαμβάνεται, πέραν της πάγιας αντιμισθίας, όπου αυτή προβλέπεται, τα εξής: 
Για όσους αναλάβουν ρόλο οικογενειακού ιατρού προτείνεται ένα σύστημα αποζημίωσης το οποίο θα περιλαμβάνει κατά κεφαλήν αμοιβή (capitation) και - επιπλέον- αμοιβή στη βάση αποτελεσμάτων και στη βάση της διαχείρισης πολλαπλών προβλημάτων, την υποστήριξη δράσεων πρόληψης.
Για τους υπόλοιπους είναι αναγκαίο να εφαρμοστούν πολιτικές αποζημίωσης στη βάση του όγκου των παρεχόμενων φροντίδων (αντίστροφη σχέση).
Εισάγεται η κατ’ οίκον φροντίδα με την ενεργοποίηση του ρόλου του νοσηλευτή ΠΦΥ αλλά και άλλων επαγγελματιών υγείας οι οποίοι συγκροτούν μια ειδική ομάδα, που έχει ως σημείο αναφοράς τον οικογενειακό ιατρό.

Δεν υπάρχουν σχόλια: