Δευτέρα, 4 Αυγούστου 2014

Αύριο θα συζητηθεί στην ολομέλεια η τροπολογία για παράταση επικουρικών ιατρων

Β Ο Υ Λ Η  Τ Ω Ν  Ε Λ Λ Η Ν Ω Ν
ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ
ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΔΙΑΚΟΠΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΒΟΥΛΗΣ
ΚΑΤΑ ΤΟ ΘΕΡΟΣ 2014ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΚΕ΄
Τρίτη 5 Αυγούστου 2014
Ώρα 10.00΄π.μ.


ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ


ΥΓΕΙΑΣ

Μόνη συζήτηση επί της αρχής, των άρθρων και του συνόλου του σχεδίου νόμου: «Κύρωση της Σύμβασης Δωρεάς μεταξύ της 1ης Υγειονομικής Περιφέρειας Αττικής, του Γενικού Ογκολογικού Νοσοκομείου Κηφισιάς "Οι Άγιοι Ανάργυροι" και του ΝΠΙΔ με την επωνυμία «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΦΙΛΩΝ ΓΕΝΙΚΟΥ ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΗΦΙΣΙΑΣ "ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ"» και άλλες διατάξεις».
ΕΙΣΗΓΗΤΕΣ: Δημήτριος Χριστογιάννης και Κωνσταντίνος Ζαχαριάς.
Σημείωση: Η Διάσκεψη των Προέδρων αποφάσισε στη συνεδρίασή της, της 30.7.2014, τη συζήτηση του νομοσχεδίου σε 1 συνεδρίαση.

Αθήνα, 1 Αυγούστου 2014
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣΕΥΑΓΓΕΛΟΣ - ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Ι. ΜΕΪΜΑΡΑΚΗΣ


Δεν υπάρχουν σχόλια: