Τετάρτη, 6 Αυγούστου 2014

Τι αλλάζει στο καθεστώς προμηθειών – Ολόκληρη η απόφαση Βορίδη

Πρόβλημα ομαλής ροής φαρμάκων προς τα νοσοκομεία, προκαλεί η αδυναμία προμηθευτών να τηρήσουν το σύνολο των συμβατικών τους υποχρεώσεων.
Πρόκειται για μοναδικούς μειοδότες, οι οποίοι είχαν προκύψει από διαγωνιστική διαδικασία.
Με απόφαση του υπουργού Υγείας, η οποία δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, η διαδικασία γίνεται πλέον πιο αυστηρή και θα βασίζεται στα Προεδρικά Διατάγματα 60 και 118 του 2007 (παρατίθενται πιο κάτω).
Σύμφωνα με τον κ. Βορίδη, ο τύπος του διαγωνισμού, η διάρκεια της σύμβασης καθώς και κάθε άλλη λεπτομέρεια για την υλοποίησή του, θα καθορίζεται με απόφαση της Ολομέλειας της Επιτροπή Προμηθειών Υγείας (ΕΠΥ), ανάλογα με την δραστική ουσία, την περιεκτικότητα και την μορφή χορήγησης του κάθε φαρμάκου, σε συνδυασμό με το πλήθος των προμηθευτών που περιλαμβάνονται στο εκάστοτε δελτίο τιμών του ΕΟΦ.
Ως φορέας διενέργειας του διαγωνισμού ορίζεται η ΕΠΥ.
Η ΕΠΥ δύναται να ορίζει ως φορέα διενέργειας διαγωνισμών φαρμάκου, μία ή περισσότερες Υγειονομικές Περιφέρειες (ΥΠΕ), για το σύνολο ή μέρος δραστικών ουσιών, που συμπεριλαμβάνονται στα εκάστοτε προγράμματα προμηθειών υπηρεσιών και φαρμάκων Υγείας (ΠΠΥΦΥ), έπειτα από έγκριση του υπουργού Υγείας.

Φορείς

Για τους λοιπούς φορείς, πλην των φορέων Υγείας, που έχουν αναγκαιότητα προμήθειας φαρμάκου, η διαδικασία θα πραγματοποιείται με σχετική απόφαση της Επιτροπής Προμηθειών Υγείας.
Διαγωνισμοί που βρίσκονταν σε εξέλιξη έως το τέλος Ιουλιου, ολοκληρώνονται, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις αντίστοιχες προκηρύξεις.

Δεν υπάρχουν σχόλια: