Σάββατο, 13 Μαΐου 2017

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ- ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ: Παροχή συμπληρωματικών οδηγιών για την εφαρμογή των παρ. 3 και 4 του άρθρου 36 του ν.4387/2016 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ |

Δεν υπάρχουν σχόλια: