Πέμπτη, 4 Μαΐου 2017

Ολοήμερη λειτουργία φαρμακείων ΕΟΠΥΥ τον Μάιο και τον Ιούνιο – Επιπλέον αμοιβές για το προσωπικό

Συνεργεία απογευματινής απασχόλησης με 336 φαρμακοποιούς και προσωπικό, συνέστησε η διοίκηση του ΕΟΠΥΥ, ώστε να υπάρξει ολοήμερη λειτουργία των φαρμακείων του Οργανισμού τον Μάιο και τον Ιούνιο.
Το προσωπικό θα λάβει επιπλέον αμοιβές, ύψους 400.000 ευρώ, οι οποίες θα καλυφθούν από τις επιστροφές των φαρμακευτικών επιχειρήσεων.
Η ολοήμερη λειτουργία αφορά όλα τα φαρμακεία του Οργανισμού και πραγματοποιείται τέσσερις ημέρες την εβδομάδα, μετά το τακτικό ωράριο και κατά τις εργάσιμες μέρες.
Τα εν λόγω φαρμακεία χορηγούν σε εξωτερικούς ασθενείς ιδιοσκευάσματα υψηλού κόστους, τα οποία περιλαμβάνονται στους εκάστοτε καταλόγους που ανακοινώνει ο ΕΟΠΥΥ.
Τα απογευματινά φαρμακεία λειτουργούν από τη λήξη της πρωινής βάρδιας και μέχρι τις 7 το βράδυ.
Στην απογευματινή λειτουργία συμμετέχουν οι φαρμακοποιοί και οι βοηθοί του ΕΟΠΥΥ, καθώς και βοηθητικό διοικητικό προσωπικό.
Οι αμοιβές του προσωπικού που συμμετέχει στη λειτουργία του απογευματινού φαρμακείου καταβάλλονται από τα έσοδα που προέρχονται από την επιστροφή (rebate) των κατόχων άδειας κυκλοφορίας φαρμακευτικών προϊόντων και ανέρχονται στο 8 ‰ των ποσών (rebate), επιμεριζόμενες στο προσωπικό που προβλέπεται να συμμετέχει στις εφημερίες.
Με απόφαση του προέδρου του Οργανισμού Σωτήρη Μπερσίμη, ορίσθηκε ότι μπορούν οι φαρμακοποιοί και υπάλληλοι φαρμακείου να απασχολούνται στον ανώτερο αριθμό εφημεριών οκτώ ημερών ανά μήνα και το λοιπό βοηθητικό διοικητικό προσωπικό στον ανώτερο αριθμό εφημεριών τεσσάρων ημερών ανά μήνα.

Απασχόληση

Οι μέρες εργασίας απασχόλησης στην ολοήμερη λειτουργία των φαρμακείων του ΕΟΠΥΥ δεν δύναται να υπερβαίνουν τις 96 μέρες τον χρόνο για τους φαρμακοποιούς και τους βοηθούς φαρμακείου και τις 48 τον χρόνο για το βοηθητικό διοικητικό προσωπικό.
Για την παρακολούθηση και τον έλεγχο της πραγματοποίησης της ολοήμερης λειτουργίας των φαρμακείων του ΕΟΠΥΥ, έχουν οριστεί υπεύθυνοι φαρμακοποιοί των φαρμακείων ΕΟΠΥΥ και οι προϊστάμενοι των αρμοδίων Περιφερειακών Διεύθυνσεων.
Οι αποφάσεις συγκρότησης συνεργείων κάθε μήνα, καθώς και οι βεβαιώσεις των προϊσταμένων των Περιφερειακών Διευθύνσεων (ΠΕΔΙ) περί πραγματοποίησης της απογευματινής απασχόλησης στα πλαίσια της ολοήμερης λειτουργίας των φαρμακείων του ΕΟΠΥΥ, κοινοποιούνται στη διοίκηση του Οργανισμού.
Δημ.Κ.

Δεν υπάρχουν σχόλια: