Παρασκευή, 19 Μαΐου 2017

Σχέδιο Νόμου για την οργάνωση του χρόνου εργασίας των ιατρών του ΕΣΥ προς ενημέρωση και υποβολή παρατηρήσεων. 
Διαβάζοντας το σχέδιο νόμου δημιουργούνται τα εξής εύλογα ερωτήματα.
1.Στην περίπτωση που υπογράψουν ότι συμφωνούν όλοι οι γιατροί ενός περιφέρειακού νοσοκομείου στο να εργαστούν 60 ώρες την εβδομάδα τότε αυτό αντιστοιχεί σε 4 εφημερίες τον μήνα;
2.Εαν ισχύει το ανωτέρω χρειάζονται μέσο όρο για κάθε τμήμα 7 γιατροί για να καλύψουν τις εφημερίες κάθε μήνα;
3. Όσον αφορά το δικό μας νοσοκομείο δεν υπάρχουν τμήματα που διαθέτουν περισσότερους από πέντε ιατρούς. Τι θα γίνει σε αυτη την περίπτωση;
4. Εάν προσληφθούν..περίπου πάνω από 50 γιατροί που χρειάζονται για να καλύψουν τον νέο τρόπο εφημέρευσης..δεν θα μειωθούν οι απολαβές..αφού τα κονδύλια για τις εφημερίες..παραμένουν τα ιδια;

Δεν υπάρχουν σχόλια: