Τετάρτη, 20 Νοεμβρίου 2013

Πρακτορείο Ειδήσεων (ΑΠΕ), την παραπομπή της Ελλάδας στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο για μη συμμόρφωση με τους κανόνες της ΕΕ σχετικά με τον χρόνο εργασίας των γιατρών που απασχολούνται στις υπηρεσίες δημόσιας υγείας, αποφάσισε η Ευρωπαϊκή Eπιτροπή

Από Βασίλη Βενιζέλο

Η Κομισιόν παραπέμπει την Ελλάδα στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο για παραβίαση της οδηγίας περί ωραρίου εργασίας των γιατρών του ΕΣΥ
Σύμφωνα με όσα μεταδίδει το Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων (ΑΠΕ), την παραπομπή της Ελλάδας στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο για μη συμμόρφωση με τους κανόνες της ΕΕ σχετικά με τον χρόνο εργασίας των γιατρών που απασχολούνται στις υπηρεσίες δημόσιας υγείας, αποφάσισε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ειδικότερα, η Ελλάδα δεν εξασφαλίζει ότι οι εν λόγω γιατροί δεν εργάζονται, κατά μέσο όρο, περισσότερες από 48 ώρες την εβδομάδα, συμπεριλαμβανομένων τυχόν υπερωριών.

Στην πράξη, οι γιατροί που εργάζονται σε δημόσια νοσοκομεία και κέντρα υγείας στην Ελλάδα πρέπει, συχνά, να εργάζονται κατά μέσο όρο τουλάχιστον 64 ώρες την εβδομάδα και, σε ορισμένες περιπτώσεις, πάνω από 90 ώρες, χωρίς νόμιμο μέγιστο όριο. Δεν υπάρχει νόμιμο ανώτατο όριο ως προς το πόσες συνεχόμενες ώρες μπορεί να κληθούν να εργαστούν και συχνά είναι υποχρεωμένοι να εργάζονται χωρίς επαρκή διαλείμματα για ανάπαυση ή ύπνο.
Η Επιτροπή θεωρεί αυτή την κατάσταση σοβαρή παράβαση της κοινοτικής οδηγίας για τον χρόνο εργασίας, η οποία θέτει σε κίνδυνο όχι μόνο την υγεία και την ασφάλεια των γιατρών, αλλά και τους ασθενείς τους, καθώς οι γιατροί που βρίσκονται σε κατάσταση υπερκόπωσης διατρέχουν τον κίνδυνο να κάνουν λάθη.
Η Κομισιόν έλαβε γνώση της παράβασης μετά από πολυάριθμες καταγγελίες γιατρών και ζήτησε, ήδη, από την Ελλάδα να λάβει τα αναγκαία μέτρα για να εξασφαλίσει τη συμμόρφωση της εθνικής νομοθεσίας και της πρακτικής των δημόσιων Αρχών με τις διατάξεις της οδηγίας. Ωστόσο, δεν έχει πραγματοποιηθεί ακόμη καμία απτή πρόοδος προς την κατεύθυνση της συμμόρφωσης.
 
ΠΗΓΗ:Υgeia360.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια: