Σάββατο, 8 Μαρτίου 2014

Διευκρινήσεις Υφυπουργού Υγείας σχετικά με την τροπολογία που αφορά στη μονιμοποίηση γιατρών μετά την 5ετη θητεία


ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΑ΄
Πέμπτη 6 Μαρτίου 2014
……………………………..
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ευχαριστούμε πολύ.
Ο Υφυπουργός Υγείας κ. Μπέζας έχει το λόγο για τρία λεπτά, για να αναλύσει μία τροπολογία.
ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΜΠΕΖΑΣ (Υφυπουργός Υγείας): Θα είμαι πολύ σύντομος, κύριε Πρόεδρε.
Θα αναφερθώ στην τροπολογία του Υπουργείου Υγείας με γενικό αριθμό 1228 και ειδικό αριθμό 26.
Στην πρώτη παράγραφο αυτής της τροπολογίας, η πενταετής θητεία των ιατρών οι οποίοι διορίστηκαν μετά τις 11/3/2009 σε θέσεις κλάδου ιατρών ΕΣΥ και στο βαθμό του Διευθυντή, του Επιμελητή Α, Β και Γ και δεν έχουν μονιμοποιηθεί, παρατείνεται για ένα (1) ακόμη έτος.
Αναφέρθηκε προηγουμένως συνάδελφος -νομίζω του ΣΥΡΙΖΑ- στο ότι θα μπορούσε αυτή η διαδικασία να γίνει εσωτερικά, μέσα από τα νοσοκομεία. Θα ήθελα, λοιπόν, να σας ενημερώσω ότι δεν μπορεί να γίνει η διαδικασία της μονιμοποίησης εσωτερικά μέσα από τα νοσοκομεία, διότι απαιτείται νομοθετική ρύθμιση κι επιπλέον απαιτείται αξιολόγηση-κρίση των συγκεκριμένων ιατρών, από συμβούλια κρίσης, προκειμένου να μονιμοποιηθούν. Επειδή αυτό δεν έχει γίνει, διευκολύνουμε την κατάσταση δίνοντας μία παράταση ενός έτους ακόμη στην πενταετή θητεία που έχουν, προκειμένου να υπάρξει στο επόμενο διάστημα η σχετική νομοθετική ρύθμιση.
Με τη νομοθετική βελτίωση την οποία καταθέτουμε στη συγκεκριμένη τροπολογία, η ισχύς αυτής της συγκεκριμένης διάταξης άρχεται από 10/3/2014 και όχι από τη δημοσίευση του νόμου, διότι υπάρχει περίπτωση η δημοσίευση του νόμου να αργήσει και να ξεπεράσουμε τη προθεσμία της 11ης Μαρτίου του 2014 που λήγουν οι πρώτες θητείες αυτών των ιατρών.
Την καταθέτω για τα Πρακτικά.
Έρχομαι τώρα στη δεύτερη παράγραφο, όπου νομίζω ότι έχει υπάρξει μία παρεξήγηση σε σχέση με μία –θα έλεγα- άστοχη διατύπωση που υπάρχει στην Εισηγητική Έκθεση της συγκεκριμένης τροπολογίας.  Το άρθρο 35 του ν. 4025/2011 προβλέπει ότι αρμόδια αρχή για τη χορήγηση, την αναστολή και την ανάκληση της άδειας άσκησης επαγγέλματος ιατρών, καθώς επίσης και για τη χορήγηση του τίτλου ειδικότητας ορίζεται ο Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος. Με απόφαση του Υπουργού Υγείας καθορίζονται τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και η διαδικασία για τη χορήγηση του τίτλου της ιατρικής ειδικότητας, για τη διενέργεια εξετάσεων, και οι λοιποί όροι και οι προϋποθέσεις.
Επειδή, λοιπόν, ο Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος δεν είναι έτοιμος για να αναλάβει αυτή τη διαδικασία, δίνεται μία παράταση στο ισχύον μέχρι σήμερα καθεστώς μέχρι τις 31/8/2014. Ανάλογη παράταση είχε δοθεί και με το ν. 4025/2011 και με το ν. 4118/2013.
Να διευκρινίσω, όμως, εδώ ότι εξετάσεις απαιτούνται μόνο για τη χορήγηση του τίτλου της ιατρικής ειδικότητας, όχι για την άδεια ασκήσεως ιατρικού και οδοντιατρικού επαγγέλματος. Η άδεια ασκήσεως ιατρικού και οδοντιατρικού επαγγέλματος δίνεται σήμερα από τις περιφέρειες, θα συνεχίσει να δίνεται από τις περιφέρειες και στη συνέχεια θα αναλάβει αυτή τη διαδικασία ο Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος. Η διενέργεια των εξετάσεων για την απόκτηση του τίτλου ιατρικής ειδικότητας είναι μία ευθύνη που την έχουν σήμερα οι περιφέρειες, θα συνεχίσουν αυτήν την ευθύνη να την έχουν οι περιφέρειες και μετά τις 31/8/2014 αυτή την ευθύνη της διενέργειας των εξετάσεων –επαναλαμβάνω- μόνο για τον τίτλο ειδικότητας θα την έχει ο Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος.
Επίσης, στην ίδια παράγραφο, παρατείνεται κατόπιν αιτήματος του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου η ημερομηνία για τη διενέργεια των εκλογών στους ιατρικούς συλλόγους της χώρας, από τον Απρίλιο του 2014 στον Οκτώβριο του 2014 και επίσης αποσαφηνίζεται η διαδικασία απόδοσης της δαπάνης που αφορά τις αποδοχές του αποσπασμένου προσωπικού της ΔΕΗ στις ΔΥΠΕ.
Πρέπει να σας ενημερώσω ότι στις μονάδες υγείας του ΕΟΠΥΥ υπήρχε αποσπασμένο προσωπικό από τη ΔΕΗ, αποσπασμένο προσωπικό το οποίο είχε έρθει από το ΤΑΥΤΕΚΩ, το συγκεκριμένο ασφαλιστικό ταμείο. Αυτό το προσωπικό τώρα θα συνεχίζει να υπηρετεί στις μονάδες υγείας του ΕΟΠΥΥ που έχουν μεταφερθεί στις ΔΥΠΕ, θα συνεχίσει δηλαδή να υπάρχει απόσπαση, και η συγκεκριμένη διατύπωση διευκολύνει τη μισθοδοσία αυτού του προσωπικού, η οποία θα συνεχίσει να γίνεται από τη ΔΕΗ.
Τέλος, στην παράγραφο 3 της συγκεκριμένης τροπολογίας που αναφέρεται σε ρυθμίσεις για τα φάρμακα, θέλω να ξεκαθαρίσω ότι δεν αλλάζει απολύτως τίποτα με τη συγκεκριμένη διατύπωση ούτε στη διαδικασία ένταξης νέων φαρμάκων στο θετικό κατάλογο ούτε στη διαδικασία τιμολόγησης των φαρμάκων.
Εκείνο το οποίο αλλάζει τι είναι; Όπου υπάρχει «Κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργών Υγείας και Εργασίας» αυτό μετατρέπεται σε «απόφαση του Υπουργού Υγείας», διότι δεν είναι αρμόδιος πλέον ο Υπουργός Εργασίας για την τιμολόγηση των φαρμάκων και για την ένταξη στη θετική λίστα. Η διατύπωση αυτή υπήρχε στον ν.3816/2010.
Επίσης, όπου υπάρχει η έκφραση «Υπουργός Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης» αντικαθίσταται με τη σωστή έκφραση «Υπουργός Υγείας», διότι πλέον το Υπουργείο Υγείας δεν έχει την Κοινωνική Αλληλεγγύη, δεν έχει την Πρόνοια και η Πρόνοια έχει μεταφερθεί στο Υπουργείο Εργασίας.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια - Τσαρουχά): Ευχαριστούμε, κύριε Υπουργέ.


Δεν υπάρχουν σχόλια: