Πέμπτη, 24 Απριλίου 2014

Στη...σέντρα γιατροί για υπερσυνταγογράφηση εξετάσεων! Οι 100 πρωταθλητές των συνταγών

Φύλλο και φτερό κάνει πλέον ο ΕΟΠΥΥ τις συνταγές αλλά και τα παραπεμπτικά για εξετάσεις που εκδίδουν οι γιατροί προκειμένου να ελέγχει τις δαπάνες. 
Μετά από στατιστική επεξεργασία της Διεύθυνσης Αξιολόγησης & Διασφάλισης Ποιότητας του ΕΟΠΥΥ, εντοπίστηκαν οι εκατό (100) πρώτοι σε δαπάνες πιστοποιημένοι και μη συμβεβλημένοι ιατροί, κατά το πρώτο τρίμηνο του 2013, των οποίων οι εκδοθείσες εντολές για παρακλινικές εξετάσεις ή θεραπευτικές πράξεις υπερβαίνουν κατά πολύ το μέσο όρο της ειδικότητάς τους, όπως ανακοίνωσε η διοίκηση. 
 
Γι αυτό και ο ΕΟΠΥΥ αποστέλλει ενημερωτικές επιστολές προς τους συγκεκριμένους γιατρούς, οι οποίοι εντός πέντε (5) ημερών από την παραλαβή της επιστολής, θα πρέπει να ενημερώσουν τον Οργανισμό για τις απόψεις τους.
 
Στις περιπτώσεις που οι απόψεις των ιατρών δεν κριθούν επαρκείς από τον οργανισμό, οι σχετικοί φάκελοι θα αποσταλούν στην ελεγκτική Υπηρεσία του ΕΟΠΥΥ, δηλαδή την ΥΠΕΔΥΦΚΑ, για περαιτέρω έλεγχο. 

Δεν υπάρχουν σχόλια: