Τετάρτη, 23 Απριλίου 2014

Σύσταση πενήντα (50) οργανικών θέσεων μόνιμου προσωπικού του κλάδου ΥΕ Βοηθητικού Υγειονομικού Προσωπικού σε Νοσοκομεία του Ε.Σ.Υ

Δεν υπάρχουν σχόλια: