Τετάρτη, 30 Απριλίου 2014

Πίνακας υποψηφίων για πλήρωση θέσεων της υπ’ αριθμ. Πρωτ. Υ10α/Γ.Π. οικ. 25777/21-3-14 ΑΔΑ: ΒΙΞΒΘ-ΘΤ8 πρόσκλησης ενδιαφέροντος (και ανακοίνωση)

Πίνακας υποψηφίων για πλήρωση θέσεων της υπ’ αριθμ. Πρωτ. Υ10α/Γ.Π. οικ. 25777/21-3-14 ΑΔΑ: ΒΙΞΒΘ-ΘΤ8 πρόσκλησης ενδιαφέροντος (και ανακοίνωση)


Δεν υπάρχουν σχόλια: