Παρασκευή, 23 Μαΐου 2014

« ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΜΕ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΥΣ ΙΑΤΡΟΥΣ ΤΩΝ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. Υ10α/Γ.Π. οικ. 33737/15-4-14 ΑΔΑ: ΒΙΗΜΘ-58Οκαι Υ10α/Γ.Π. οικ. 34691/17-4-14 ΑΔΑ: ΒΙΗΧΘ-Υ7Υ «ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΩΝ

Δεν υπάρχουν σχόλια: