Τετάρτη, 28 Μαΐου 2014

Νόμος 4264/14 άρθρο 43 όρια εφημεριών ιατρών ΕΣΥ και Άρθρο 182 συνεργασία νοσοκομείων με προσωπικό με καθεστώς έκδοσης δελτίου απόδειξης παροχής υπηρεσιών !!!!!!

 Νόμος 4264/14 άρθρο 43 ΔΙΑΥΓΕΙΑ| 26/05/2014
 Νόμος 4261/14 άρθρο 182 ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ|26/05/2014

Δεν υπάρχουν σχόλια: