Δευτέρα, 4 Ιανουαρίου 2016

Τι αναφέρει για τον τομέα της Υγείας η Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου που έφερε η κυβέρνηση

Την παραταςη Των συμβάσεων με τους παρόχους του ΕΟΠΥΥ έως το τέλος Ιουνίου, προβλέπει – μεταξύ άλλων – η Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΠΝΠ) της κυβέρνησης. Αναλυτικά, οι διατάξεις της ΠΝΠ, η οποία παρατίθεται ολόκληρη πιο κάτω και αφορούν τον χώρο της Υγείας είναι οι εξής: Διατηρείται η Διεύθυνση Ψυχικής Υγείας στο υπουργείο Υγείας, για σχεδιασμό και υλοποίηση πολιτικής, και συντονισμό και παρακολούθηση του συγχρηματοδοτούμενου προγράμματος Ψυχικής Υγείας. Παρατείνονται οι συμβάσεις με τους παρόχους του ΕΟΠΥΥ, προκειμένου να επιλυθεί το πρόβλημα της αποπληρωμής των οφειλών του Οργανισμού στους πάσης φύσεως παρόχους του Καθορίζονται ελάχιστα προκαταβλητέα ποσά για αποζημιώσεις για τις ιατρικές πράξεις και διαγνωστικές εξετάσεις που θα εκτελεστούν στο μέλλον, ώστε να καλυφθεί το χρηματοδοτικό κενό που προέκυψε από τη μέχρι σήμερα απουσία συμβατικής δέσμευσης του ΕΟΠΥΥ. Σκοπός είναι η αποζημίωση των πάσης φύσεως υπηρεσιών Υγείας που από συστάσεως του Πρωτοβάθμιου Εθνικού Δικτύου Υγείας (ΠΕΔΥ) να εξακολουθούν απρόσκοπτα να παρέχονται στους ασφαλισμένους του. Δ.Κ.

Δεν υπάρχουν σχόλια: