Τρίτη, 12 Απριλίου 2016

Έκδοση οριστικών αποτελεσμάτων της αριθμ.Α2γ/ΓΠ οικ.7237/29-01-2016 προκήρυξης κενών και κενούμενων θέσεων Γενικών Νοσοκομείων - Κέντρων Υγείας, ΠΕΔΥ - Κέντρων Υγείας, ΠΕΔΥ – Πολυδύναμων Περιφερειακών Ιατρείων, ΠΕΔΥ- Περιφερειακών Ιατρείων, ΠΕΔΥ - Ειδ


Έκδοση οριστικών αποτελεσμάτων της αριθμ.Α2γ/ΓΠ οικ.7237/29-01-2016 προκήρυξης κενών και κενούμενων θέσεων Γενικών Νοσοκομείων - Κέντρων Υγείας, ΠΕΔΥ - Κέντρων Υγείας, ΠΕΔΥ – Πολυδύναμων Περιφερειακών Ιατρείων, ΠΕΔΥ- Περιφερειακών Ιατρείων, ΠΕΔΥ - Ειδ


επιστροφή

Δεν υπάρχουν σχόλια: