Τετάρτη, 13 Απριλίου 2016

Η νέα φορολογική κλίμακα

Η νέα φορολογική κλίμακα
Κλιμάκιο ετήσιου εισοδήματος         Φορολογικός συντελεστής
Από 0 - 20.000 ευρώ                                   22%
Από 20.001-30.000 ευρώ                           29%
Από 30.001-40.000 ευρώ                           37%
Άνω των 40.000 ευρώ                                  45%

Με την παραπάνω κλίμακα θα φορολογηθούν τα εισοδήματα μισθωτών, συνταξιούχων, ελεύθερων επαγγελματιών και ατομικών επιχειρήσεων.

Δεν υπάρχουν σχόλια: