Τετάρτη, 20 Απριλίου 2016

Δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως η απόφαση Ξανθού για την τιμολόγηση φαρμάκων

Με μία σχετική προστασία στις τιμές των γενοσήμων φαρμάκων, δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (παρατίθεται πιο κάτω) η απόφαση του υπουργού Υγείας για την τιμολόγηση των φαρμάκων.
Η απόφαση ανοίγει τον δρόμο για την έκδοση του νέου δελτίου τιμών, το οποίο θα προκύψει έπειτα από σχετική επεξεργασία της αρμόδιας επιτροπής του Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων (ΕΟΦ).
Με την απόφαση του Ανδρέα Ξανθού καθορίζονται, επίσης, τα ποσοστά κέρδους για ολόκληρη την εφοδιαστική αλυσίδα του φαρμάκου.
Οι ρυθμίσεις για τις τιμές των φαρμάκων – ανά είδος σκευάσματος – είναι συνοπτικά οι εξής:

Πρωτότυπα

Η ανώτατη τιμή παραγωγού (ex−factory), των φαρμάκων αναφοράς υπό καθεστώς προστασίας ορίζεται ως ο μέσος όρος των τριών χαμηλότερων τιμών του ιδίου φαρμάκου, ως προς τη δραστική ουσία, φαρμακο − τεχνική μορφή, περιεκτικότητα και συσκευασία (εννεαψήφιος κωδικός ΕΟΦ), στα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που δημοσιεύουν αξιόπιστα στοιχεία.
Για να λάβει τιμή για πρώτη φορά ένα φάρμακο, πρέπει να έχει τιμολογηθεί σε τουλάχιστον τρία κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Σε περίπτωση που δεν υφίσταται το ίδιο φάρμακο σε τρεις χώρες δεν θα τιμολογείται.
Δεν επιτρέπονται αυξήσεις τιμών υφιστάμενων φαρμάκων, παρά μόνον σε περιπτώσεις διορθώσεων προγενέστερων λαθών.

Off – patent

Η ανώτατη τιμή παραγωγού (ex−factory) των φαρμάκων αναφοράς μετά τη λήξη της περιόδου προστασίας και την πρώτη κυκλοφορία του πρώτου αντίστοιχου γενόσημου προϊόντος στην ελληνική αγορά, μειώνεται αυτόματα στο 50% της τελευταίας τιμής υπό προστασία.
Πρόκειται για την τιμή (χονδρικής) που είχε το προϊόν αναφοράς τη χρονική περίοδο που κυκλοφόρησε το πρώτο γενόσημο, είτε στο μέσο όρο των τριών χαμηλότερων τιμών των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ανάλογα με το ποια είναι σε κάθε περίπτωση η χαμηλότερη τιμή η οποία και λαμβάνεται υπόψη, χωρίς η τιμή του να μειωθεί χαμηλότερα από τη χαμηλότερη προκύπτουσα τιμή της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Κατά την ανατιμολόγηση, στην περίπτωση που δεν είναι δυνατόν να βρεθούν τιμές στην Ευρωπαϊκή Ένωση για τον εννεαψήφιο κωδικό του προϊόντος αναφοράς χωρίς προστασία, η αναγωγή από διαφορετική συσκευασία ακόμη και από διαφορετική περιεκτικότητα θα επιτρέπεται.

Γενόσημα

Οι τιμές των γενόσημων φαρμάκων, ανεξαρτήτως της ημερομηνίας έγκρισης τους, διατηρούν το 65% της προκύπτουσας χονδρικής τιμής των αντίστοιχων πρωτοτύπων, μετά τη λήξη της «περιόδου προστασίας των δεδομένων».
Σε περίπτωση που η συσκευασία ή/ και η περιεκτικότητα του γενοσήμου είναι διαφορετική από αυτήν του φαρμάκου αναφοράς, γίνεται αναγωγή και λαμβάνεται υπόψη ο υπολογισμός που δίνει τη χαμηλότερη τιμή.
Επιπλέον, εάν ένα γενόσημο δεν μπορεί να συσχετισθεί με προϊόν αναφοράς που βρίσκεται σε κυκλοφορία, κατ' αρχάς στην ελληνική αγορά και ακολούθως στην Ευρωπαϊκή Ένωση, η τιμή του γενοσήμου αυτού υπολογίζεται με βάση την τιμή του φθηνότερου γενοσήμου.
Εάν το γενόσημο δεν μπορεί να συσχετιστεί με προϊόν αναφοράς ή άλλο γενόσημο, τότε η τιμή του γενοσήμου αυτού υπολογίζεται με βάση την χαμηλότερη τιμή προϊόντος με την ίδια δραστική ουσία και παρεμφερή φαρμακοτεχνική μορφή.
Για την ανατιμολόγηση, τα γενόσημα προϊόντα για τα οποία δεν υπάρχει προϊόν αναφοράς και δεν υπάρχει άλλο γενόσημο στην ελληνική αγορά, θα ανατιμολογούνται με βάση το 65% του μέσου όρου τριών χωρών του προϊόντος αναφοράς στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αποκλειομένων των αυξήσεων.
Στην περίπτωση που για το γενόσημο δεν ανευρίσκονται τιμές του προϊόντος αναφοράς από τρεις χώρες δεν θα ανατιμολογείται.
ΔΗΜ.Κ.

Δεν υπάρχουν σχόλια: