Τετάρτη, 20 Απριλίου 2016

Εκδόθηκε η απόφαση για το clawback στη φαρμακευτική δαπάνη των δημόσιων νοσοκομείων

Νέα δεδομένα για τη νοσοκομειακή φαρμακευτική δαπάνη διαμορφώνει η απόφαση του υπουργού Υγείας για τις υποχρεωτικές επιστροφές (clawback) των φαρμακευτικών επιχειρήσεων σε περίπτωση υπέρβασης της προϋπολογισθείσας δαπάνης.
Με τον τρόπο αυτό, οι επιχειρήσεις του κλάδου θα καλύπτουν τη διαφορά, σε περίπτωση που η δαπάνη ξεπεράσει το όριο που προκαθορίζεται.
Η απόφαση προέκυψε ως αποτέλεσμα διαβούλευσης του υπουργείου Υγείας με τους θεσμικούς φορείς της φαρμακοβιομηχανίας (Πανελλήνια Ένωση Φαρμακοβιομηχανίας - ΠΕΦ και Σύνδεσμος Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων Ελλάδας – ΣΦΕΕ).
Η συνολική δαπάνη υπολογίζεται από τις νοσοκομειακές τιμές των σκευασμάτων μετά την αφαίρεση κάθε νομοθετημένης έκπτωσης και επιστροφής (rebates).
Το ποσό που θα προκύψει από το clawback ανά φαρμακευτική εταιρεία ή κάτοχο άδειας κυκλοφορίας, αφαιρούμενης κάθε συμφωνηθείσας έκπτωσης που έχει κάνει εντός του εξαμήνου, καταβάλλεται ή συμψηφίζεται από το υπουργείο Υγείας και τον ΕΟΠΥΥ με ισόποσες οφειλές για την προμήθεια φαρμακευτικών προϊόντων.
Με τον τρόπο αυτό, διασφαλίζεται η ύπαρξη κινήτρου για εκπτώσεις προς τα νοσοκομεία, ο δικαιότερος δυνατός χαρακτήρας του μέτρου και παράλληλα η ομαλή ροή στην προμήθεια των νοσοκομείων με φαρμακευτικά σκευάσματα.

Παρακολούθηση

Όπως ανακοινώθηκε την Τετάρτη, η ηγεσία του υπουργείου Υγείας εκφράζει την πρόθεσή της να λάβει όλα τα αναγκαία μέτρα (Επιτροπή Παρακολούθησης της Νοσοκομειακής Φαρμακευτικής Δαπάνης) προκειμένου να ελεγχθεί η ζήτηση και ο ομαλός εφοδιασμός των νοσοκομείων με φάρμακα.
Επιδιώκει, δε, να εξασφαλιστεί η επάρκεια και να διασφαλιστεί η πρόσβαση των ασθενών σε φάρμακα ανελαστικής ζήτησης (αντιρετροϊκά, αντιαιμορροφυλικά, “ορφανά” ή σε ειδικές θεραπείες (κακοήθειες, αυτοάνοσα).
ΔΗΜ.Κ.

Δεν υπάρχουν σχόλια: