Τρίτη, 26 Απριλίου 2016

ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΝ ΣΕ ΘΕΣΕΙΣ ΙΑΤΡΩΝ ΚΛΑΔΟΥ ΕΣΥ 2016

Ακολουθούν οι Υπουργικές Απόφαση Έγκρισης Προκυρήξεων Ειδικευμένων Ιατρών κλάδου Ε.Σ.Υ. :
Για την 3η ΥΠΕ έχουν εκδοθεί η απόφαση Α2α/Γ.Π./οικ.26036/7-4-16 και η τροποπόίηση της Α2α/Γ.Π./οικ.30254/22-4-16
Για την 7η ΥΠΕ έχει εκδοθεί η απόφαση Α2α/Γ.Π./οικ.30256/22-4-16
Για την 2η ΥΠΕ έχει εκδοθεί η απόφαση Α2α/Γ.Π./οικ.30255/22-4-16
Για την 5η ΥΠΕ έχει εκδοθεί η απόφαση Α2α/Γ.Π./οικ.28751/22-4-16Δεν υπάρχουν σχόλια: