Δευτέρα, 11 Απριλίου 2016

ΠΑΡΟΧΗ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 40 ΤΟΥ Ν.4368/16 (ΦΕΚ 21/Α/21-2-2016) ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΕΤΑΤΑΞΕΙΣ ΙΑΤΡΩΝ

ΔΑ: ΨΡ1Τ465ΦΥΟ-ΛΗ4 - ΠΑΡΟΧΗ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 40 ΤΟΥ Ν.4368/16 (ΦΕΚ 21/Α/21-2-2016) ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΕΤΑΤΑΞΕΙΣ ΙΑΤΡΩΝ

 Λήψη αρχείου Προβολή αρχείου

Δεν υπάρχουν σχόλια: