Σάββατο, 27 Αυγούστου 2016

Κατανομή των εγκεκριμένων προς πλήρωση 1538 κενών οργανικών θέσεων, διαφόρων κλάδων και ειδικοτήτων σε Φορείς του Υπουργείου Υγείας ΑΣΕΠ

Δεν υπάρχουν σχόλια: