Δευτέρα, 1 Αυγούστου 2016

Το κείμενο της ψηφισθείσας νομοθετικής ρύθμισης που αφορά στις κρίσεις γιατρών, τη νομιμοποίηση δαπανών Νοσοκομείων και την παράταση θητείας επικουρικών ΒΟΥΛΗ

Δεν υπάρχουν σχόλια: