Δευτέρα, 15 Αυγούστου 2016

ΕΡΓΑΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Μέχρι τις 31 Αυγούστου οι αιτήσεις για αναγνώριση προϋπηρεσίας στον ιδιωτικό τομέα Μέχρι τις 31 Αυγούστου οι αιτήσεις για αναγνώριση προϋπηρεσίας στον ιδιωτικό τομέα

Με νεότερη εγκύκλιο με αρ.πρωτ. ΔΙΔΑΔ/Φ.31.54/2365/ οικ.21426 ο υπουργός Διοικητικής Ανασυγκρότησης Χριστόφορος Βερναρδάκης, με θέμα «Π.Δ. 69/2016 - Αναγνώριση προϋπηρεσίας εκτός δημοσίου τομέα», ορίζει χρονικό περιθώριο μέχρι την 31 Αυγούστου 2016 για την κατάθεση των αιτήσεων των εργαζόμενων στο δημόσιο τομέα που επιθυμούν να αναγνωρίσουν υπηρεσία που έχουν διανύσει εκτός αυτού.
Η καταληκτική ημερομηνία 31 Αυγούστου 2016 για την κατάθεση αιτήσεων των εργαζομένων που θέλουν να αναγνωρίσουν υπηρεσία από τον ιδιωτικό τομέα λειτουργεί περιοριστικά, δεδομένου ότι αυτή την περίοδο ένας αρκετά μεγάλος αριθμός εργαζομένων έχουν κάνει χρήση της κανονικής τους άδειας και δεν θα μπορέσουν να καταθέσουν αιτήσεις, ενώ ούτε και τα υπηρεσιακά συμβούλια στους ΟΤΑ δεν θα έχουν συσταθεί μέχρι την 23/9/2016, καταληκτική ημερομηνία που έχει δώσει το ΥΠΕΣΔΑ με προηγούμενη εγκύκλιο του.
Ωστόσο, στην εγκύκλιο διατυπώνεται ότι ερωτήματα που αφορούν τους υπαλλήλους των Ο.Τ.Α., θα απευθύνονται, λόγω αρμοδιότητας στην αρμόδια Διεύθυνση Προσωπικού Τοπικής Αυτοδιοίκησης του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, στην οποία κοινοποιείται η παρούσα εγκύκλιος, προκειμένου να ενημερωθούν οι ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού.
Παρά τις αντίθετες αποφάσεις δικαστηρίων που αναγνώρισαν την μαθητεία ως εξαρτημένη εργασία, στην εγκύκλιο, διευκρινίζεται ότι η πρακτική άσκηση και η απασχόληση με προγράμματα απόκτησης εργασιακής εμπειρίας (stageδεν αναγνωρίζονται βάσει των διατάξεων του άρθρου 98 του Υ.Κ. (ν.3528/2007) και του Π.Δ. 69/2016, καθώς αποτελούν συμβάσεις μαθητείας και όχι εξαρτημένη εργασία. Επίσης, τονίζεται ότι η αναγνώριση υπηρεσίας μέχρι επτά ετών εκτός δημόσιου τομέα προσμετρά μόνο για τη βαθμολογική εξέλιξη.
Όπως έχουμε ξανατονίσει, αντικείμενο διεκδίκησης του συνδικαλιστικού κινήματος θα πρέπει να είναι η πλήρης αναγνώριση όλων των χρόνων εργασίας των εργαζομένων και όχι τμήματος αυτής, που θα προσμετρά όμως τόσο στη βαθμολογική εξέλιξη, όσο και στην μισθολογική και θα αφορά όλους τους εργαζόμενους.
Πηγή: askota.gr
  • ΕΔΩ η εγκύκλιος Βερναρδάκη.

Δεν υπάρχουν σχόλια: