Τρίτη, 9 Αυγούστου 2016

Με βάση το καναδικό μοντέλο προωθείται σχέδιο για Εθνικό Ινστιτούτο Πληροφορικής Υγείας


Γράφει: Καραγιαννοπούλου Δέσποινα, Επιχειρηματικό Ρεπορτάζ Υγείας
Την αδικαιολόγητη έως σήμερα ανυπαρξία Εθνικού Ινστιτούτου Πληροφορικής Υγείας φιλοδοξεί να καλύψει σχέδιο που πρόκειται να παρουσιαστεί και εν συνεχεία να κατατεθεί στην ηγεσία του Υπουργείου υγείας εντός του Σεπτεμβρίου. Συνομιλώντας με τον δημιουργό του σχεδίου που θέλει να κρατήσει την ανωνυμία του –απασχολείται σε θεσμικό όργανο του δημοσίου- αυτός μας επεσήμανε ότι το εν λόγω σχέδιο βασίζεται στο Καναδικό Ινστιτούτο για την Υγεία (Canadian institute of health information) που είναι ότι πιο προηγμένο υπάρχει στον πλανήτη σε πληροφόρηση για την υγεία και τις παραμέτρους αυτής.
Σύμφωνα με τον σχεδιασμό, στο Εθνικό Ινστιτούτο Πληροφορικής Υγείας θα έχουν άμεση πρόσβαση εκτός από το κράτος, όλοι οι εμπλεκόμενοι επιχειρηματικοί φορείς, οι εργαζόμενοι στον χώρο της υγείας αλλά και οι απλοί πολίτες. Οι τελευταίοι θα μπορούν να ενημερώνονται για διάφορα θέματα, όπως εξελίξεις σε θεραπευτικές αγωγές, παρενέργειες σκευασμάτων, θα έχουν τη δυνατότητα της ανταλλαγής απόψεων με ιατρούς κ.λπ.
Πρώτη προτεραιότητα του Ινστιτούτου είναι να προχωρήσει σε μία πλήρη καταγραφή, οριζόντια και κάθετη, όλων των δομών που υπάρχουν στο δημόσιο και ιδιωτικό τομέα (πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια περίθαλψη), καθώς και του προσωπικού ανά επαγγελματική κατηγορία που τους στελεχώνει. Παράλληλα με την καταγραφή θα παρέχεται πληροφόρηση σχετικά με τις υπηρεσίες που παρέχονται, την ποιότητα αυτών βάσει κάποιων δεικτών και το ύψος της δαπάνης που επιβαρύνει τον ασφαλισμένο. Επίσης, θα γίνεται εκτενής αναφορά για δημόσια δωρεάν προγράμματα που «τρέχουν» (π.χ. για ναρκωτικά), σε εξελίξεις που αφορούν δύσκολες παθήσεις είτε με κλινικές μελέτες είτε με νέα σκευάσματα που πρόκειται να κυκλοφορήσουν κ.λπ.
Σύμφωνα με την πηγή μας, δεν μπορεί να αποζητάς τη βελτίωση της απόδοσης του συστήματος υγείας όταν αγνοείς πρωτίστως πού δαπανώνται τα χρήματα που προορίζονται για την υγειονομική περίθαλψη. Η όποια συζήτηση λοιπόν θα πρέπει να μετατοπιστεί από την αύξηση των πόρων του συστήματος υγείας προς τη βελτιστοποίηση των πόρων αυτών. Και αυτό θα κληθεί να καλύψει το Εθνικό Ινστιτούτο Πληροφόρηση Υγείας με την κατάλληλη πληροφόρηση που θα παρέχει και η οποία θα επικαιροποιείται σε τακτά χρονικά διαστήματα.
Πληροφόρηση που θα πρέπει να απαντά σε καίρια ζητήματα. Όπως
  • Τι κάνει ένα σύστημα υγείας αποδοτικό;
  • Πώς μπορεί να μετρηθεί η απόδοση;
  • Γιατί η αποτελεσματικότητα ποικίλλει από πόλη σε πόλη;
  • Ποιες δράσεις θα πρέπει να ληφθούν προκειμένου να βελτιωθεί η αποτελεσματικότητα και ποιες είναι οι σχετικές προκλήσεις;

Δεν υπάρχουν σχόλια: