Παρασκευή, 5 Αυγούστου 2016

Για να μην ξεχνιόμαστε ..και να βρισκόμαστε σε επαγρύπνηση


Σήμερα οι αποδοχές των γιατρών του ΕΣΥ διαμορφώνονται από την πρόσθεση του βασικού μισθού (μικτού) συν το Ειδικό επίδομα Νοσοκομειακής απασχόλησης, συν το επίδομα της Βιβλιοθήκης το οποίο είναι και το μοναδικό αφορολόγητο. Το σύνολο του ποσού που προκύπτει φορολογείται όπως εξάλλου και οι εφημερίες.
α. Συντονιστής Διευθυντής 1.665 €
β. Διευθυντής 1.580 €
γ. Επιμελητής Α` 1.513 €
δ. Επιμελητής Β` 1.321 €
ε. Ειδικευόμενος 1.007 €».
Το Ειδικό επίδομα Νοσοκομειακής απασχόλησης, απόδοσης και ειδικών συνθηκών άσκησης ιατρικού έργου οριζόμενο κατά βαθμό, είναι το εξής:
α. Συντονιστής Διευθυντής, Διευθυντής 238 €
β. Επιμελητής Α` 205 €
γ. Επιμελητής Β` 174 €
δ. Ειδικευόμενος 190 €
Η πάγια αποζημίωση για συμμετοχή σε σεμινάρια και ενημέρωση βιβλιοθήκης, οριζόμενη κατά βαθμό, (γνωστό ως επίδομα βιβλιοθήκης) διαμορφώνεται ως εξής:
α. Συντονιστής Διευθυντής, Διευθυντής 225 €
β. Επιμελητής Α` 195 €
γ. Επιμελητής Β` 164 €
δ. Ειδικευόμενος 123 €».
Από την άλλη φορολογούνται σε τέτοιο βαθμό που τελικά δεν αποτελούν και την πιο συμφέρουσα λύση για το ιατρικό προσωπικό του ΕΣΥ. Ενδεικτικά να σημειωθεί ότι μία εφημερία σε καθημερινή μέρα (αργίες και Κυριακές πληρώνονται με μεγαλύτερα ποσά) για γιατρό που λαμβάνει μισθό διευθυντή, αντιστοιχεί καθαρά περίπου σε 70 ευρώ, έπειτα από 17 ώρες συνεχόμενες εργασίας.

Δεν υπάρχουν σχόλια: