Σάββατο, 27 Αυγούστου 2016

Φαύλος κύκλος: Ταμεία χρωστούν στον ΕΟΠΥΥ και ο Οργανισμός οφείλει σε νοσοκομεία και παρόχους

Λογιστικές καθίστανται οι απαιτήσεις του ΕΟΠΥΥ προς τα ασφαλιστικά Ταμεία για τις εισφορές του κλάδου Υγείας.
Τα Ταμεία τις εισπράττουν, αλλά δεν τις αποδίδουν στον Οργανισμό, ο οποίος – με τη σειρά του – δηλώνει αδυναμία να εξοφλήσει έγκαιρα τους παρόχους του.
Η οικονομική ύφεση καθιστά αδύνατο τον εξορθολογισμό της κατάστασης, καθώς οι εισπράξεις του ΙΚΑ και των λοιπών Ταμείων είναι ελάχιστες και επαρκούν – μετά βίας – για την καταβολή των συντάξεων.
Αυτό έχει ως αποτέλεσμα, να σωρεύονται χρέη προς τον ΕΟΠΥΥ, ο οποίος έχει σχεδόν μοναδικό έσοδο τις εισφορές του κλάδου Υγείας των Ταμείων που μετέχουν σε αυτόν.
Πρόκειται για φαύλο κύκλο, δεδομένου ότι ο Οργανισμός δεν μπορεί να εξοφλήσει έγκαιρα τους παρόχους του, καθώς τα ταμειακά του διαθέσιμα είναι μικρότερα από τις υποχρεώσεις του.
Το κενό προκύπτει και από τον προϋπολογισμό του. Σύμφωνα με την έκτη αναθεώρησή του, η οποία εγκρίθηκε μέσα στην εβδομάδα από το υπουργείο Υγείας, τα έσοδα εκτιμώνται σε 6,44 δισ. ευρώ και τα έξοδα σε 6,87 δισ.
Το προεδρείο του Ιατρικού Συλλόγου της Αθήνας (ΙΣΑ) αναγνωρίζει ότι η άτυπη στάση πληρωμών από τα Ταμεία προς τον ΕΟΠΥΥ δημιουργεί ληξιπρόθεσμες οφειλές του Οργανισμού προς τους γιατρούς.
Στο πλαίσιο αυτό, έχει αποστείλει σειρά εγγράφων προς τα ασφαλιστικά Ταμεία, με τα οποία ζητεί την άμεση απόδοση των εισφορών στον ΕΟΠΥΥ. Οι υπηρεσίες των Ταμείων ουδέποτε απάντησαν στις οχλήσεις του ΙΣΑ.

Οφειλές

Από τα πλέον πρόσφατα στοιχεία, προκύπτει ότι οι ληξιπρόθεσμες οφειλές του ΕΟΠΥΥ ανέρχονται στο 1,7 δισ. ευρώ, την ώρα που οι οφειλές των Ταμείων προς τον Οργανισμό αγγίζουν το 1,8 δισεκατομμύριο.
Καθίσταται, δηλαδή, σαφές πως με την απόδοση των εισφορών, ο ΕΟΠΥΥ θα μπορούσε αυτόματα να εξοφλήσει το σύνολο των παρόχων του στους οποίους οφείλει.
Η κατάσταση, βέβαια, δεν είναι τόσο απλή, καθώς το σύνολο των οφειλών του ΕΟΠΥΥ προς τους παρόχους και το κράτος είναι πολύ μεγαλύτερο, αγγίζοντας τα 7 δισ. ευρώ, από τα οποία τα 2,7 δισ. αφορούν χρέη προς τα δημόσια νοσοκομεία.

Ταμεία

Σύμφωνα με πρόσφατα στοιχεία της Ομοσπονδίας εργαζομένων στους οργανισμούς Κοινωνικής Ασφάλισης (ΠΟΠΟΚΠ), τα Ταμεία έχουν σήμερα ελλείμματα, τα οποία ανέρχονται στα 3 δισ. ευρώ.
Στο ποσό αυτό, πρέπει να συνυπολογιστούν άλλα 3 δισ. τα οποία αφορούν συντάξεις που δεν έχουν ακόμη αποδοθεί. Τα Ταμεία, δηλαδή, χρησιμοποιούν τις εισφορές του κλάδου Υγείας, προκειμένου να δώσουν συντάξεις.
Τα Ταμεία οφείλουν, επίσης, και σε Οργανισμούς, όπως στον ΟΑΕΔ, για λογαριασμό του οποίου εισπράττουν σημαντικά ποσά, τα οποία δεν αποδίδουν.
Δημ.Κ.

Δεν υπάρχουν σχόλια: