Τρίτη, 22 Νοεμβρίου 2016

Προϋπολογισμός 2017: Έμφαση στο νέο σύστημα προμηθειών – Πάνω από 2,6 δισ. οι ληξιπρόθεσμες οφειλές

ΕΟΠΥΥ και νοσοκομεία εμφανίζονται να οφείλουν πάνω από 2,6 δισ. ευρώ, όταν το σύνολο των ληξιπρόθεσμων οφειλών του Δημοσίου ανέρχεται σε 6,21 δισεκατομμύρια.
Στις παρεμβάσεις του υπουργείου Υγείας στην πρωτοβάθμια φροντίδα και στο σύστημα προμηθειών, εστιάζει ο προϋπολογισμός του 2017, ο οποίος δόθηκε τη Δευτέρα στη δημοσιότητα.
Σύμφωνα με τους συντάκτες του, το υπουργείο επεξεργάζεται σχέδιο νόμου για την ίδρυση Εθνικής Κεντρικής Αρχής για τις Προμήθειες στη Δημόσια Υγεία, η οποία θα λειτουργεί υπό την εποπτεία του.
Η Αρχή θα αναλάβει την υλοποίηση του στρατηγικού και επιχειρησιακού σχεδιασμού της κεντρικοποιημένης υλοποίησης του οικονομικού και εφοδιαστικού κύκλου του συστήματος προμηθειών προϊόντων και υπηρεσιών, καθώς και την παρακολούθηση και τον έλεγχο των αναλώσεών τους σε όλο το εύρος της δημόσιας Υγείας.
Η συγκεκριμένη Εθνική Αρχή θα προβεί στην κεντρικοποίηση διάσπαρτων υπηρεσιών και τεχνογνωσίας, προκειμένου να επιτευχθούν η δόμηση και η παγίωση ενιαίας και αδιάσπαστης λογικής και πρακτικής ως προς τις προμήθειες στον τομέα της δημόσιας Υγείας.
Σκοπός είναι η δημιουργία οικονομιών κλίμακας, την αναστροφή του κλίματος αμφισβήτησης και αδιαφάνειας, την καταπολέμηση φαινομένων σπατάλης και την αναδιοργάνωση της στρατηγικής αποθεμάτων.
Ο εν λόγω μηχανισμός θα εδράζεται σε κεντρική ηλεκτρονική πλατφόρμα (“Ενιαία Τράπεζα Δεδομένων Προμηθειών Υγείας”), στην οποία θα έχουν πρόσβαση όλοι οι εποπτευόμενοι φορείς από το υπουργείο Υγείας, με στόχο την ανταλλαγή έγκυρων και έγκαιρων πληροφοριών για την οριστικοποίηση των αναγκών τους.
Η Εθνική Κεντρική Αρχή θα αναλάβει με καθολικό τρόπο και ενιαίο προσανατολισμό την κατάρτιση αρχείων τεχνικών προδιαγραφών για τα ιατροτεχνολογικά προϊόντα, την αδιάλειπτη αξιολόγησή τους και τελικώς την αποτύπωση, με μη αναστρέψιμο τρόπο, της εθνικής στρατηγικής σχετικά με τα χαρακτηριστικά και το επίπεδο της χρησιμοποιούμενης τεχνολογίας και καινοτομίας, εντέλει δε, του εκάστοτε παραμετρικά ορθολογιστικού προσδιορισμού των αναγκών του συστήματος δημόσιας Υγείας.
Σχετικά με τις επικείμενες παρεμβάσεις, στον προϋπολογισμό του 2017 γίνεται λόγος για τη δημιουργία μονάδων πρωτοβάθμιας φροντίδας Υγείας σε δήμους από το 2017.

Ληξιπρόθεσμες

Ίλιγγο προκαλεί η καταγραφή των ληξιπρόθεσμων οφειλών του ΕΟΠΥΥ και των δημόσιων νοσοκομείων προς τους παρόχους και τους προμηθευτές τους
Τον περασμένο Σεπτέμβριο, ο ΕΟΠΥΥ όφειλε 1,81 δισ. ευρώ, ποσό που είναι αυξημένο σε σχέση με το τέλος του 2015 (1,7 δισ.).
Οριακά χαμηλότερες είναι οι ληξιπρόθεσμες οφειλές των νοσοκομείων, οι οποίες διαμορφώθηκαν τον Σεπτέμβριο στα 888 εκατομμύρια ευρώ, έναντι 931 εκατομμυρίων στο τέλος του 2015.
ΕΟΠΥΥ και νοσοκομεία εμφανίζονται, δηλαδή, να οφείλουν πάνω από 2,6 δισ. ευρώ, όταν το σύνολο των ληξιπρόθεσμων οφειλών του Δημοσίου ανέρχεται σε 6,21 δισεκατομμύρια.
Οι ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις του ΕΟΠΥΥ συμπεριλαμβάνουν ποσά από rebate και clawback που δεν έχουν συμψηφιστεί ακόμα.

Εκκαθάριση

Σύμφωνα με το υπουργείο Οικονομικών, από τον Ιούνιο του 2016 υλοποιείται πρόγραμμα εκκαθάρισης ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων της Γενικής Κυβέρνησης προς τρίτους, μέσω ειδικής χρηματοδότησης από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας (ΕΜΣ).
Οι εκταμιεύσεις ξεκίνησαν τον Ιούλιο του 2016 και θα προσαρμόζονται ανάλογα με την πορεία της χρηματοδότησης από τον ΕΜΣ.
Ως αποτέλεσμα, από τον Ιούνιο μέχρι τον Σεπτέμβριο παρατηρείται σταδιακή μείωση των ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων των φορέων ύψους συνολικά 1,15 δισ. ευρώ.

Δεν υπάρχουν σχόλια: