Πέμπτη, 24 Νοεμβρίου 2016

 


Στις αρχές της επόμενης εβδομάδας θα εκταμιευτούν στους λογαριασμούς των Νοσοκομείων τα κονδύλια που προορίζονται για την καταβολή των εφημεριών στους γιατρούς και των εξαιρεσίμων στους εργαζόμενους.
Η παραπάνω ενημέρωση προέκυψε από την επικοινωνία του υπογράφοντος με τις Οικονομικές υπηρεσίες του υπουργείου Υγείας και το ΓΛΚ.
Μετά την εκταμίευση θα είναι δυνατή η καταβολή εντός του Δεκεμβρίου των εφημεριών Οκτωβρίου και Νοεμβρίου, ενώ οι εφημερίες που θα πραγματοποιηθούν τον Δεκέμβριο θα αποζημιωθούν τον Ιανουάριο του 2017.

Συναδελφικά
Δημήτρης Βαρνάβας

Δεν υπάρχουν σχόλια: