Παρασκευή, 11 Νοεμβρίου 2016

Περιορίζεται η «δράση» των ιατρικών επισκεπτών στις δημόσιες δομές .stogiatro.gr

Όρια και περιορισμοί στη λειτουργία των ιατρικών επισκεπτών τίθενται με εγκύκλιο, η οποία αποστέλλεται στις Μονάδας Υγείας του ΠΕΔΥ και τα Κέντρα Υγείας της χώρας.

Μετά από συνάντηση που πραγματοποίησε με την Πανελλήνια Ομοσπονδία Ιατρικών Επισκεπτών, ο Αναπληρωτής Γενικός Γραμματέας για την Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας, Σταμάτης Βαρδαρός αποστέλλει στις Μονάδας Υγείας του ΠΕΔΥ και τα Κέντρα Υγείας της χώρας, εγκύκλιο με την οποία τίθενται όρια και περιορισμοί στη λειτουργία των ιατρικών επισκεπτών εντός των δημοσίων δομών.
Με την εγκύκλιο καθορίζεται η διαδικασία επίσκεψης των ιατρικών επισκεπτών στις δημόσιες δομές Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας για την ενημέρωση του ιατρικού προσωπικού σχετικά με φάρμακα, αναλώσιμα και ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό. Σύμφωνα με τις προβλέψεις της εγκυκλίου οι ιατρικοί επισκέπτες οφείλουν να προσέρχονται στα ιατρεία σε ωράριο, καθορισμένο από τις μονάδες υγείας, την τήρηση του οποίου επιβλέπει ο εκάστοτε Διευθυντής Μονάδας.
Παράλληλα, οι Μονάδες υποχρεούνται να τηρούν Μητρώο, στο οποίο καταγράφονται τα στοιχεία των ιατρικών επισκεπτών και ειδικότερα το όνομα και επώνυμο, η εταιρεία ή οι εταιρείες που εκπροσωπούν, τα στοιχεία  της επαγγελματικής τους ταυτότητας, καθώς και οι ειδικότητες στις οποίες απευθύνονται.
Οι επισκέπτες υγείας, με την είσοδό τους οφείλουν να φέρουν την επαγγελματική τους ταυτότητα ή οποιοδήποτε έγγραφο αποδεικνύει την επαγγελματική τους ιδιότητα. Επίσης, θα πρέπει να είναι διακριτικοί, και η διάρκεια της επίσκεψής τους ανά γιατρό να μην υπερβαίνει τα 10 λεπτά.
Στην εγκύκλιο επισημαίνεται τέλος ότι σε καμία περίπτωση δεν επιτρέπεται η παροχή εσωτερικών δεδομένων των μονάδων προς τους ιατρικούς επισκέπτες.

Δεν υπάρχουν σχόλια: