Δευτέρα, 3 Σεπτεμβρίου 2012


thireos                                                               

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                             

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ν.Π.
ΤΜΗΜΑ Γ΄

                                  Αθήνα     31 / 8 /  2012

                        Αριθ. Πρωτ. Υ10γ/ Οίκ.83355

Ταχ. Διεύθυνση: Αριστοτέλους 17

Ταχ. Κώδικας        : 10187
Πληροφορίες         : 2105232952
                                   

 

ΘΕΜΑ: «ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΚΕΝΕΣ ΚΑΙ ΚΕΝΟΥΜΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΚΕΝΤΡΩΝ ΥΓΕΙΑΣ - ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΙΑΤΡΕΙΩΝ ΑΓΟΝΩΝ & ΝΗΣΙΩΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΕΚΥΨΑΝ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ  20ης ΙΟΥΛΙΟΥ 2012
Έχοντας υπ’ όψη τις διατάξεις:
1. Του άρθρου 1 του Ν.Δ. 67/20-12-1968. (ΦΕΚ 303 Α’).
2. Της υπ’ αριθμ. Γ.Π. Οικ. 18757/31-1-2011 (ΦΕΚ 311/24-2-2011 τ. Β’ ) Κανονιστικής Απόφασης.
3. Του άρθρ. 28 του Ν. 4025/ 2011 (ΦΕΚ 228/Α’ ).
                                                     Αποφασίζουμε
Την ανάρτηση με πίνακες των κενών και κενούμενων θέσεων σε άγονες και νησιωτικές περιοχές που προέκυψαν από την Προκήρυξη της 20ης Ιουλίου 2012.
ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΖΟΥΜΕ ΤΑ ΠΑΡΑΚΑΤΩ:
ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΕΧΟΥΝ ΜΟΝΟ ΟΙ ΙΑΤΡΟΙ ΕΠΙ ΘΗΤΕΙΑ (ΟΙ ΟΠΟΙΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΗΓΟΥΝΤΑΙ) ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΟΙ ΙΑΤΡΟΙ ΥΠΟΧΡΕΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΥΠΑΙΘΡΟΥ.
Ιατροί που είχαν καταθέσει αιτήσεις για την συμμετοχή τους στην παραπάνω Προκήρυξη, θα καταθέσουν μόνο συμπληρωματική αίτηση χωρίς να επισυνάψουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά (εκτός αυτών που ήταν ελλιπή).


 
Συμβολισμοί :
#
Ιατρεία τα οποία έχουν μείνει κενά από προηγούμενες προκηρύξεις
*
Η ημερομηνία προέκυψε από την ημερομηνία παραίτησης του ιατρού

 
ΚΩΔ. ΦΟΡΕΑ
ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ - ΠΕΡΙΦ. ΙΑΤΡΕΙΟ
ΤΥΠΟΣ
ΠΑΡΑΙΤΗΣΗ (*)-ΘΗΤΕΙΑ (Θ)
ΕΝΔ. ΗΜΕΡ.
ΕΠΟΠΤΕΥΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ
ΝΟΜΟΣ
ΚΕΝΟ ΑΠΟ ΠΡΟΗΓ. ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
159
ΠΙ ΒΕΛΙΜΑΧΙΟΥ
ΑΓΟΝΟ

14/6/12
ΓΝ ΤΡΙΠΟΛΗΣ
ΑΡΚΑΔΙΑΣ

172
ΠΙ ΚΑΛΛΙΑΝΙΟΥ Α


8/6/12
ΓΝ ΤΡΙΠΟΛΗΣ
ΑΡΚΑΔΙΑΣ
#
173
ΠΙ ΚΑΛΛΙΑΝΙΟΥ Β


ΚΕΝΟ
ΓΝ ΤΡΠΟΛΗΣ
ΑΡΚΑΔΙΑΣ

182
ΠΙ ΚΟΝΤΟΒΑΖΑΙΝΑΣ


ΚΕΝΟ
ΓΝ ΤΡΙΠΟΛΗΣ
ΑΡΚΑΔΙΑΣ

183
ΠΙ ΚΟΣΜΑ


ΚΕΝΟ
ΓΝ ΤΡΙΠΟΛΗΣ
ΑΡΚΑΔΙΑΣ

209
ΠΙ ΛΑΓΚΑΔΙΩΝ

*
 1/7/12
ΓΝ ΤΡΙΠΟΛΗΣ
ΑΡΚΑΔΙΑΣ

215
ΠΙ ΛΟΥΤΡΩΝ ΗΡΑΙΑΣ


ΚΕΝΟ
ΓΝ ΤΡΙΠΟΛΗΣ
ΑΡΚΑΔΙΑΣ

228
ΠΙ ΣΤΕΜΝΙΤΣΑΣ

*
 14/5/12
ΓΝ ΤΡΙΠΟΛΗΣ
ΑΡΚΑΔΙΑΣ

241
ΠΙ ΘΕΟΔΩΡΙΑΝΩΝ
ΑΓΟΝΟ
*
 12/4/12
ΓΝ ΑΡΤΑΣ
ΑΡΤΑΣ

257
ΚΥ ΒΟΥΡΓΑΡΕΛΙΟΥ Α    


30/8/12
ΓΝ ΑΡΤΑΣ
ΑΡΤΑΣ

258
ΚΥ ΒΟΥΡΓΑΡΕΛΙΟΥ Β     


ΚΕΝΟ
ΓΝ ΑΡΤΑΣ
ΑΡΤΑΣ

276
ΠI ΑΝΤΙΚΥΘΗΡΩΝ Α
ΑΓΟΝΟ

8/9/12
ΓΝ ΚΥΘΗΡΩΝ
ΑΤΤΙΚΗΣ

280
ΠI ΚΑΡΒΟΥΝΑΔΩΝ


ΚΕΝΟ
ΓΝ ΚΥΘΗΡΩΝ
ΑΤΤΙΚΗΣ

299
ΠI ΚΥΘΗΡΩΝ


10/7/12
ΓΝ ΚΥΘΗΡΩΝ
ΑΤΤΙΚΗΣ

481
ΠΙ ΑΝΤΙΜΑΧΕΙΑΣ Α


ΚΕΝΟ
ΓΝ - ΚΥ ΚΩ
ΔΩΔ/ΝΗΣΟΥ

482
ΠΙ ΑΝΤΙΜΑΧΕΙΑΣ Β

*
 1/4/2012
ΓΝ - ΚΥ ΚΩ
ΔΩΔ/ΝΗΣΟΥ

505
ΠΙ ΚΕΦΑΛΟΥ Α


ΚΕΝΟ
ΓΝ - ΚΥ ΚΩ
ΔΩΔ/ΝΗΣΟΥ

506
ΠΙ ΚΕΦΑΛΟΥ Β

*
 30/6/12
ΓΝ - ΚΥ ΚΩ
ΔΩΔ/ΝΗΣΟΥ

531
ΓΝ - ΚΥ ΚΩ Β


ΚΕΝΟ
ΓΝ - ΚΥ ΚΩ
ΔΩΔ/ΝΗΣΟΥ

532
ΓΝ - ΚΥ ΚΩ Γ


ΚΕΝΟ
ΓΝ - ΚΥ ΚΩ
ΔΩΔ/ΝΗΣΟΥ

551
ΠΙ ΜΕΓΙΣΤΗΣ (ΚΑΣΤΕΛΟΡΙΖΟΥ)
ΑΓΟΝΟ
*
 31/3/2012
ΓΝ ΡΟΔΟΥ
ΔΩΔ/ΝΗΣΟΥ

569
ΠΙ ΤΗΛΟΥ
ΑΓΟΝΟ

ΚΕΝΟ
ΓΝ ΡΟΔΟΥ
ΔΩΔ/ΝΗΣΟΥ

705
ΠΙ ΣΚΥΡΟΥ


26/12/12
ΓΝ - ΚΥ ΚΥΜΗΣ
ΕΥΒΟΙΑΣ

720
ΠΙ ΑΓΡΑΦΩΝ Α
ΑΓΟΝΟ

17/6/12
ΓΝ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ
ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ
#
721
ΠΙ ΑΓΡΑΦΩΝ Β
ΑΓΟΝΟ

ΚΕΝΟ
ΓΝ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ
ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ

723
ΠΙ ΓΡΑΝΙΤΣΑΣ
ΑΓΟΝΟ

ΚΕΝΟ
ΓΝ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ
ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ

724
ΠΙ ΔΑΦΝΗΣ
ΑΓΟΝΟ

ΚΕΝΟ
ΓΝ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ
ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ

728
ΚΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΦΡΑΓΚΙΣΤΑΣ

*
 21/3/12
ΓΝ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ
ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ

732
ΠΙ ΠΑΛΑΙΟΚΑΤΟΥΝΑΣ


12/12/11
ΓΝ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ
ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ
#
734
ΠΙ ΡΑΠΤΟΠΟΥΛΟΥ
ΑΓΟΝΟ

16/6/12
ΓΝ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ
ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ
#
737
ΠΙ ΣΙΔΗΡΩΝ
ΑΓΟΝΟ

16/6/12
ΓΝ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ
ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ
#
1304
ΠΙ ΑΓ.ΘΕΚΛΑΣ


ΚΕΝΟ
ΓΝ ΚΕΦΑΛ/ΝΙΑΣ
ΚΕΦΑΛ/ΝΙΑΣ

1308
ΠΙ ΒΑΣΙΛΙΚΑΔΩΝ


13/9/12
ΓΝ ΚΕΦΑΛ/ΝΙΑΣ
ΚΕΦΑΛ/ΝΙΑΣ

1512
ΠΙ ΘΗΡΑΣΙΑΣ
ΑΓΟΝΟ

17/6/12
ΓΝ ΣΥΡΟΥ
ΚΥΚΛΑΔΩΝ
#
1519
ΠΙ ΚΙΜΩΛΟΥ

*
7/3/12
ΓΝ ΣΥΡΟΥ
ΚΥΚΛΑΔΩΝ

1537
ΚΥ ΙΟΥ

*
 6/6/12
ΓΝ ΣΥΡΟΥ
ΚΥΚΛΑΔΩΝ

1542
ΚΥ ΜΗΛΟΥ


16/3/12
ΓΝ ΣΥΡΟΥ
ΚΥΚΛΑΔΩΝ

1566
ΚΥ ΤΗΝΟΥ


ΚΕΝΟ
ΓΝ ΣΥΡΟΥ
ΚΥΚΛΑΔΩΝ

1576
ΠΙ ΜΕΛΑΝΩΝ


5/9/12
ΓΝ - ΚΥ ΝΑΞΟΥ
ΚΥΚΛΑΔΩΝ

1591
ΠΙ ΠΥΡΓΟΥ


6/7/12
ΓΝ ΣΥΡΟΥ
ΚΥΚΛΑΔΩΝ

1596
ΠΙ ΣΕΡΙΦΟΥ Α


19/9/12
ΓΝ ΣΥΡΟΥ
ΚΥΚΛΑΔΩΝ

1597
ΠΙ ΣΕΡΙΦΟΥ Β


4/1/12
ΓΝ ΣΥΡΟΥ
ΚΥΚΛΑΔΩΝ
#
1599
ΠΙ ΣΙΚΙΝΟΥ
ΑΓΟΝΟ

11/3/12
ΓΝ ΣΥΡΟΥ
ΚΥΚΛΑΔΩΝ
#
1600
ΠΙ  ΣΙΦΝΟΥ


ΚΕΝΟ
ΓΝ ΣΥΡΟΥ
ΚΥΚΛΑΔΩΝ

1605
ΠΙ ΦΙΛΟΤΙΟΥ


12/9/12
ΓΝ - ΚΥ ΝΑΞΟΥ
ΚΥΚΛΑΔΩΝ

1609
ΠΙ ΦΟΛΕΓΑΝΔΡΟΥ
ΑΓΟΝΟ

ΚΕΝΟ
ΓΝ ΣΥΡΟΥ
ΚΥΚΛΑΔΩΝ

1625
ΠΙ ΓΕΡΟΛΙΜΕΝΑ


ΚΕΝΟ
ΓΝ ΣΠΑΡΤΗΣ
ΛΑΚΩΝΙΑΣ

1642
ΠΙ ΚΟΤΡΩΝΑ

*
.15/6/12
ΓΝ ΣΠΑΡΤΗΣ
ΛΑΚΩΝΙΑΣ

1671
ΚΥ ΝΕΑΠΟΛΗΣ Β

*
 22/6/12
ΓΝ - ΚΥ ΜΟΛΑΩΝ
ΛΑΚΩΝΙΑΣ

1674
ΠΙ ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΟΥ


ΚΕΝΟ
ΓΝ-ΚΥ ΜΟΛΑΩΝ
ΛΑΚΩΝΙΑΣ
#
1687
ΠΙ ΡΕΙΧΕΑΣ
ΑΓΟΝΟ

1/8/12
ΓΝ - ΚΥ ΜΟΛΑΩΝ
ΛΑΚΩΝΙΑΣ

1794
ΠΙ ΖΑΚΡΟΥ


12/9/12
ΓΝ - ΚΥ ΣΗΤΕΙΑΣ
ΛΑΣΙΘΙΟΥ

1816
ΠΙ ΛΙΘΙΝΩΝ


ΚΕΝΟ
ΓΝ - ΚΥ ΣΗΤΕΙΑΣ
ΛΑΣΙΘΙΟΥ

1828
ΠΙ ΧΑΝΔΡΑ Α
ΑΓΟΝΟ
*
 4/4/12
ΓΝ - ΚΥ ΣΗΤΕΙΑΣ
ΛΑΣΙΘΙΟΥ

1829
ΠΙ ΧΑΝΔΡΑ Β
ΑΓΟΝΟ
*
 8/6/12
ΓΝ - ΚΥ ΣΗΤΕΙΑΣ
ΛΑΣΙΘΙΟΥ

1834
ΠΙ ΑΓ.ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ Α
ΑΓΟΝΟ

ΚΕΝΟ
ΓΝ - ΚΥ ΛΗΜΝΟΥ
ΛΕΣΒΟΥ

1835
ΠΙ ΑΓ.ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ Β
ΑΓΟΝΟ

13/3/12
ΓΝ - ΚΥ ΛΗΜΝΟΥ
ΛΕΣΒΟΥ
#
1839
ΠΙ ΑΓΙΑΣΣΟΥ

*
 27-6-12
ΓΝ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ
ΛΕΣΒΟΥ

1843
ΠΙ ΑΓΡΑΣ


4/7/12
ΓΝ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ
ΛΕΣΒΟΥ
#
1846
ΠΙ ΑΝΕΜΩΤΙΑΣ


ΚΕΝΟ
ΓΝ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ
ΛΕΣΒΟΥ

1849
ΠΙ ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ


26/6/12
ΓΝ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ
ΛΕΣΒΟΥ

1852
ΠΙ ΒΡΙΣΑΣ Α


ΚΕΝΟ
ΓΝ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ
ΛΕΣΒΟΥ

1859
ΠΙ ΚΑΠΗΣ


19/6/12
ΓΝ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ
ΛΕΣΒΟΥ

1884
ΠΙ ΜΑΝΤΑΜΑΔΟΥ


ΚΕΝΟ
ΓΝ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ
ΛΕΣΒΟΥ

1903
ΠΙ ΠΕΤΡΑΣ


ΚΕΝΟ
ΓΝ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ
ΛΕΣΒΟΥ

1944
ΠΙ ΓΛΩΣΣΑΣ


ΚΕΝΟ
ΓΝ ΒΟΛΟΥ
ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

2031
ΠΙ ΚΑΡΔΑΜΥΛΗΣ


15/7/12
ΓΝ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ

2069
ΠΙ ΜΕΘΩΝΗΣ


ΚΕΝΟ
ΓΝ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ

2317
ΠΙ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑ ΣΑΜΟΥ


ΚΕΝΟ
ΓΝ ΣΑΜΟΥ
ΣΑΜΟΥ

2319
ΠΙ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ
ΑΓΟΝΟ
*
 6/6/12
ΓΝ ΣΑΜΟΥ
ΣΑΜΟΥ

2348
ΠΙ ΠΥΡΓΟΥ
ΑΓΟΝΟ

ΚΕΝΟ
ΓΝ ΣΑΜΟΥ
ΣΑΜΟΥ

2353
ΠΙ ΦΟΥΡΝΩΝ Α
ΑΓΟΝΟ
*
 27/4/12
ΓΝ - ΚΥ ΙΚΑΡΙΑΣ
ΣΑΜΟΥ

2621
ΠΙ ΑΘ.ΔΙΑΚΟΥ
ΑΓΟΝΟ
*
22/2/12
ΓΝ ΑΜΦΙΣΣΑΣ
ΦΩΚΙΔΑΣ

2642
ΠΙ ΚΡΟΚΥΛΕΙΟΥ
ΑΓΟΝΟ

19/6/12
ΓΝ ΑΜΦΙΣΣΑΣ
ΦΩΚΙΔΑΣ
#
2651
ΠΙ  ΠΕΝΤΑΓΙΩΝ
ΑΓΟΝΟ
*
 29/5/12
ΓΝ ΑΜΦΙΣΣΑΣ
ΦΩΚΙΔΑΣ


            Κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να αναζητήσει τα έντυπα αιτήσεων και στην ιστοσελίδα του Υπουργείου www.yyka.gov.gr
            Καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων ορίζεται η  13-9-2012 ημέρα  Πέμπτη και ώρα 14.00μμ. Αιτήσεις που θα κατατεθούν μετά την 13-9-2012 είναι εκπρόθεσμες και δεν λαμβάνονται υπόψη.
Οι αιτήσεις θα αποστέλλονται στην παρακάτω διεύθυνση:
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΥΓΕΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ν.Π. - ΤΜΗΜΑ Γ΄

Αριστοτέλους 17

Τ.Κ. : 10187


            Οι αιτήσεις μπορεί να αποσταλούν και με ΠΟΡΤΑ – ΠΟΡΤΑ Ταχυμεταφορές ΕΛΤΑ  ή ιδιωτικό ταχυδρομείο (courier). Ως ημερομηνία αποστολής θεωρείται η ημερομηνία σφραγίδας του ταχυδρομείου ή της ιδιωτικής εταιρίας ταχυμεταφοράς.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Οι αιτήσεις με τα ταχυδρομεία για να γίνουν αποδεκτές, πρέπει να φθάσουν στην Υπηρεσία μέχρι και τρεις εργάσιμες ημέρες μετά την λήξη της προκήρυξης.

                      

Η ΓΕΝ. ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ
ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΤΣΑΓΔΗ

Δεν υπάρχουν σχόλια: