Πέμπτη, 20 Σεπτεμβρίου 2012

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΛΟΓΩΝ ΓΙΑ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΝΕΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ


Επί συνόλου 94 εγγεγραμμένων ήτοι, Συντονιστές Διευθυντές 20,
Διευθυντές 35, Επιμελητές Α' 39, ψήφισαν 59.
Για τους Συντονιστές Διευθυντές:
Εψήφισαν 14 από τους 20 και έλαβαν:
Μόσχος Νικήτας = 10 / Καραταπάνης Στυλιανός = 3 / Άκυρα = 1

Για τους Διευθυντές:
Εψήφισαν 23 από τους 35 και έλαβαν:
Καράλλας Εμμανουήλ = 14 / Πέτας Αναστάσιος = 8 / Άκυρα = 1

Για τους Επιμελητές Α':
Εψήφισαν 22 στους 39 και έλαβαν:
Καραβόλιας Χρήστος = 20 / Οικονόμου Κωνσταντίνος = 1 / Άκυρα = 1
Ως αναπληρωματικό μέλος Επιμελητών Α' εκλέγεται ο Γεωργανάς Μάριος

Για τους Επιμηλητές Β' εκλέγεται ο Ρεουλλάς Γεώργιος

Για τους Ειδικευόμενους Ιατρούς εκλέγονται ο Τσολερίδης Θεόφιλος ως
τακτικό μέλος και η Ξανθοπούλου Μαρία ως αναπληρωματικό μέλος.

Για το Επιστημονικό Προσωπικό ΠΕ εκλέγονται η Ιωαννίδου Θεοδώρα ως
τακτικό μέλος και ο Καλλιγάς Γεώργιος ως αναπληρωματικό μέλος

Για το Επιστημονικό Προσωπικό ΤΕ εκλέγονται ο Λαουδίκος Νικόλαος ως
τακτικό μέλος και η Τσιράκου Ελένη ως αναπληρωματικό μέλος.

Για το Νοσηλευτικό Προσωπικό εκλέγονται η Φραγκοπούλου Ελένη ως
τακτικό μέλος και ο Ζιώγας Βασίλειος ως αναπληρωματικό μέλος.

Εκ μέρους της Εφορευτικής Επιτροπής 

Ο Πρόεδρος 

Γερασκλής Αντώνιος


ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΑ ΣΕ ΟΣΟΥΣ ΕΚΛΕΓΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΚΑΛΗ ΔΟΥΛΕΙΑ 

Δεν υπάρχουν σχόλια: