Κυριακή, 30 Σεπτεμβρίου 2012

το νέο πακέτο μέτρων περιλαμβάνει:

το νέο πακέτο μέτρων περιλαμβάνει: 

 • μείωση του εφάπαξ σε 22 ταμεία από 20% στο 30%,  
 • επιβολή εισφοράς ύψους 1%-3% στη σύνταξη όσων εισέπραξαν ως τώρα εφ’ άπαξ που δεν δικαιολογούταν από τις εισφορές τους,  
 • μείωση της βασικής σύνταξης του ΟΓΑ κατά 30 ευρώ (από τα 360 στα 330), 
 • κλιμακούμενες μειώσεις στις συντάξεις άνω των 1.000 ευρώ και περικοπές επιδομάτων Χριστουγέννων, Πάσχα και θερινής άδειας σε όλες τις συντάξεις πλην του ΟΓΑ,  
 • αύξηση κατά 5 χρόνια (από τα 15 στα 20) των απαιτούμενων ετών ασφάλισης για συνταξιοδότηση,  
 • αύξηση κατά 2 έτη (από τα 65 στα 67) του ηλικιακού ορίου συνταξιοδότησης,  
 • αύξηση του ορίου ηλικίας για τη χορήγηση του ΕΚΑΣ (από τα 60 στα 64), 
 • αύξηση εισφορών για συνταξιούχους του ΟΓΑ,  
 • χορήγηση των προνοιακών επιδομάτων στη βάση εισοδηματικών κριτηρίων, 
 • κλιμακωτές μειώσεις αποδοχών στα ειδικά μισθολόγια (ένστολοι, δικαστικοί, κ.α.) κατά 12% μέσο όρο,
 • κατάργηση δώρων Χριστουγέννων, Πάσχα και επιδόματος αδείας για τους δημοσίους υπαλλήλους, 
 • αύξηση των εισιτηρίων στα μέσα μαζικής μεταφοράς κατά 25%, 
 • συγχωνεύσεις και καταργήσεις ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ κι επίσης ΑΕΙ και ΤΕΙ, 
 • επιβολή διδάκτρων στα μεταπτυχιακά προγράμματα, και συμμετοχή των φοιτητών στο κόστος των πανεπιστημιακών συγγραμμάτων, 
 • αύξηση ωρών διδασκαλίας για να μειωθούν οι ανάγκες σε αναπληρωτές καθηγητές, 
 • περικοπές στη φαρμακευτική δαπάνη ύψους 900 εκ. ευρώ και νέου τύπου εφεδρεία υπό τη μορφή πρόωρης συνταξιοδότησης για 15.000 δημόσιους υπάλληλους.

Δεν υπάρχουν σχόλια: