Τρίτη, 24 Μαΐου 2016

Προσοχή! Δεν καλύπτονται από τον ΕΟΠΥΥ χειρόγραφα παραπεμπτικά γιατρών για εξετάσεις

Δεν έχουν συμμορφωθεί όλοι οι γιατροί με την εντολή του ΕΟΠΥΥ για ηλεκτρονική συνταγογράφηση όλων των παρακλινικών εξετάσεων.
Αρκετοί από αυτούς εξακολουθούν να τις χορηγούν χειρόγραφα, παρά τα προβλεπόμενα από τον ενιαίο κανονισμό παροχών Υγείας και τις προηγούμενες ανακοινώσεις του Οργανισμού.
Με σκοπό να εφαρμοστούν τα οριζόμενα από τον κανονισμό, η διοίκηση του Οργανισμού εξέδωσε εγκύκλιο, στην οποία αναφέρεται ότι από τον μήνα Μάιο του 2016 και μετά δεν θα γίνεται πλέον αποδεκτή η υποβολή δαπάνης χειρόγραφων παραπεμπτικών είτε υποβάλλονται από ιδιώτη πάροχο είτε από δημόσια δομή.
Χειρόγραφα παραπεμπτικά θα γίνονται αποδεκτά μόνο μετά από επίσημη ανακοίνωση του Οργανισμού σε περιπτώσεις όπου υπήρχε αποδεδειγμένο πρόβλημα έκδοσης ηλεκτρονικών παραπεμπτικών μέσω του συστήματος ηλεκτρονικής συνταγογράφησης (e - prescription).
Σε άλλη εγκύκλιο, η διοίκηση του ΕΟΠΥΥ αναφέρει ότι δεν έχουν πιστοποιηθεί στο ηλεκτρονικό του σύστημα γιατροί, οι οποίοι χορηγούν σε ασφαλισμένους του παραπεμπτικά για φάρμακα, διαγνωστικές εξετάσεις, φυσικοθεραπείες και είδη πρόσθετης περίθαλψης.
Καλεί όσους γιατρούς δεν έχουν ήδη εγγραφεί στο ηλεκτρονικό του μητρώο να το πράξουν μέχρι τις 30 Ιουνίου 2016. Μετά από αυτή την ημερομηνία συνταγές, παραπεμπτικά και ιατρικές γνωματεύσεις που εκδίδονται από γιατρούς που δεν έχουν πιστοποιηθεί δεν θα αποζημιώνονται από τον Οργανισμό.
Για την εγγραφή, οι γιατροί καλούνται να ανατρέξουν στην ιστοσελίδα του Οργανισμού στο www.eopyy.gov.gr στο πεδίο «Εφαρμογές» → «eΔΑΠΥ» → «Πιστοποίηση γιατρών και παρόχων» και να ακολουθήσετε τις σχετικές οδηγίες.

Διευκρινίσεις

Για τυχόν διευκρινήσεις επί της διαδικασίας μπορούν να απευθύνονται στο edapy@eopyy.gov.gr.
Η διοίκηση του Οργανισμού επισημαίνει ότι στόχος είναι η διαμόρφωση ενός αξιόπιστου ιατρικού μητρώου, το οποίο θα διασφαλίζει τη διαφάνεια και τον αξιόπιστο έλεγχο της παραβατικότητας.
Θα δώσει, επίσης, τη δυνατότητα για προσωποποιημένη ενημέρωση των γιατρών (μέσω της εφαρμογής) σχετικά με ανακοινώσεις του Οργανισμού ή για θέματα που τους αφορούν.
ΔΗΜ.Κ.

Δεν υπάρχουν σχόλια: