Τετάρτη, 15 Οκτωβρίου 2014

Σχόλιο στην ανακοίνωση του προέδρου του Ιατρικού Συλλόγου Ρόδου


Απαραίτητα σε αυτούς που θέλουν να ηγούνται ενός συνόλου είναι κάποια  προσωπικά χαρακτηριστικά (ικανοτήτων και αξιών)  όπως η ακεραιότητα του χαρακτήρα, το θάρρος, η αίσθηση του δικαίου, η ευελιξία στη λήψη αποφάσεων, η αντίληψη καταστάσεων, η κριτική ικανότητα, κτλΜια κατάσταση έντασης, μια κρίση ή και μια σύγκρουση προκαλούνται εξαιτίας των αντιτιθέμενων συμφερόντων των εμπλεκομένων. Αν όμως αντιλαμβανόμαστε τον άλλο ως «κακό» θα αντιδράσουμε ανάλογα. Η αντίληψη όμως για τον «άλλο», περνά μέσα από τις επιθυμίες, τις ανάγκες και τις προηγούμενες εμπειρίες μας.Καθώς, λοιπόν, όλη η ανθρώπινη συμπεριφορά βασίζεται σε ψυχολογικές μεταβλητές, είναι απόλυτα λογικό να υποθέσουμε ότι όταν κάποιοι ενεργούν υπό πίεση (ψυχολογική ή χρονική) είναι ευάλωτοι στο να δημιουργήσουν εσφαλμένη αντίληψη (παρανόηση) !!!!για τις προθέσεις του άλλου  και να προβούν σε λανθασμένες αντιδράσεις. Αποτέλεσμα αυτών των ενεργειών μπορεί να είναι η κλιμάκωση μιας κατάστασης ή και η εξέλιξή της σε σύγκρουση που λογικά θα μπορούσε να έχει αποφευχθεί.Συνεπώς είναι ουσιαστικό καθήκον αυτού που θέλει να ηγείται να λαμβάνει μέτρα που θα περιορίσουν τις ψυχολογικές μεταβλητές και επιρροές και θα τον προστατέψουν εν τέλει από τον ίδιο του τον εαυτό.
 
 Κινούς Βασίλης 
 

Δεν υπάρχουν σχόλια: