Παρασκευή, 24 Οκτωβρίου 2014

Τι δείχνουν τα στοιχεία για τη διαφθορά


Μπορεί σήμερα σχεδόν τα πάντα να είναι ηλεκτρονικά αλλά φαίνεται ότι τα περιβόητα πιράνχας ακόμη βρίσκουν τρόπο για να υφαρπάζουν κονδύλια από την υγεία τα οποία βέβαια στη συνέχεια στερούνται οι Έλληνες ασθενείς. 
 
 
Έπειτα από τους σχετικούς ελέγχους έχουν καταλογιστεί από το 2012 έως και σήμερα 2,2 εκατ ευρώ σε όσους είχαν την ...έμπνευση να λειτουργήσουν σε βάρος του συστήματος υγείας. 
 
Σύμφωνα με τα στοιχεία  από το σύνολο των επιβληθέντων ποινών σε φαρμακεία, ιατρούς, ιδιωτικές κλινικές και διαγνωστικά εργαστήρια, οι παραβάσεις σε ποσοστιαία εκτίμηση ήταν το 2013:
 
Παραβάσεις διαφθοράς
 
* Εικονική εκτέλεση συνταγών φαρμάκων 32%
* Συνταγογράφηση από ιατρούς εν αγνοία ασφαλισμένων 17%
* Συνταγογράφηση από ιατρούς σε πεθαμένους ασφαλισμένους 4%
* Συνεργασία φαρμακοποιών και γιατρών 3%
* Εκτέλεση συνταγών από φαρμακεία με ταινίες γνησιότητας κατασχεθέντων εμβαλαγίων χωρίς ταινίες γνησιότητας 2%
 
Διοικητικές παραβάσεις
 
* Εκτέλεση συνταγών με παρατυπίες από φαρμακεία 18%
* Ανεύρεση σε ελέγχους φαρμακείων εμβαλαγίων χωρίς ταινίες γνησιότητας και ταινίες γνησιότητας αποκολλημένες από τα εμβαλάγια τους 12%
* Υπερτιμολόγηση συνταγών φαρμάκων 1%
* Παράτυπη έκδοση συνταγών, διπλή εκτύπωση, εκτός ειδικότητας, εκτός εγκεκριμένων ενδείξεων κατά τη συνταγογράφηση από ιατρούς 1%
* Παράτυπη θεώρηση από ελεγκτές ιατρούς 5%
* Λανθασμένη χρέωση παρακλινικών εξετάσεων σε ιδιωτικές κλινικές 2%
* Καταχρηστικές παρατάσεις νοσηλείας ιδιωτικών κλινικών και μακροχρόνιες νοσηλείες 2%
* Καταχρηστική χρέωση ασφαλισμένου από ιδιωτική κλινική 1%
* Λανθασμένη χρέωση ΚΕΝ, παρατυπίες κατά την έκδοση των εξιτηρίων από ιδιωτικές κλινικές 1%
* Παρακράτηση βιβλιαρίων από ιδιωτικές κλινικές 2%
* Άρνηση εκτέλεσης παρακλινικών εξετάσεων από διαγνωστικό εργαστήριο 1%
 
Κατά τα άλλα η ΥΠΕΔΥΦΚΑ κατά τα έτη 2013-2014 επέβαλε τις εξής κυρώσεις κατόπιν πορισμάτων:
 
Φαρμακεία
* Χρηματικό πρόστιμο σε 62 φαρμακεία συνολικού ύψους 601.652,91 ευρώ
* Προσωρινό αποκλεισμό σε 27 φαρμακεία (από 5 ημέρες μέχρι 1 έτος)
* Οριστικό αποκλεισμό σε 3 φαρμακεία για εικονική συνταγογράφηση
* Στο αρχείο τέθηκαν υποθέσεις για 7 φαρμακεία.
 
Ιατροί
* Χρηματικό πρόστιμο σε 31 ιατρούς 357.511,50 ευρώ
* Προσωρινός αποκλεισμός σε 2 ιατρούς (από 6 μήνες έως 1 έτος)
* Οριστικός αποκλεισμός σε 2 ιατρούς
* Στο αρχείο τέθηκαν υποθέσεις για 13 γιατρούς
 
Ιδιωτικές κλινικές
* Σε 7 κλινικές επιβλήθηκε πρόστιμο 64.000 ευρώ
 
Διαγνωστικά Κέντρα
* Σε 1 διαγνωστικό εργαστήριο επιβλήθηκε πρόστιμο 3.655,90 ευρώ

Δεν υπάρχουν σχόλια: