Τετάρτη, 19 Νοεμβρίου 2014

Στο νομοσχέδιο για την σύσταση επιστημονικών εταιριών και ΛΟΙΠΕΣ διατάξεις
μας ενδιαφέρουν οι λοιπές.
Όπου μονιμοποιούνται φωτογραφικά ( ;)

Συνάδελφοι πού η προκήρυξη της θέσης τους κρίθηκε παράνομη από δικαστήριο
Συνάδελφοι ειδικευμένοι που υπηρετούν την υπηρεσία υπαίθρου !
Συνάδελφοι που έχουν εργαστεί στην αλλοδαπή για > από 3 χρόνια

και δεν αναφέρονται για μονιμοποίηση

Οι γιατροί επί θητεία που υπηρετούν ήδη
Επικουρικοί που υπηρετούν τόσα χρόνια στο ΕΣΥ
κλικ εδώ

Δεν υπάρχουν σχόλια: