Πέμπτη, 6 Νοεμβρίου 2014

Το κείμενο της ανακλητικής δήλωσης για να επιστραφεί το αχρεωστήτως καταβληθέν ποσό φόρου από το επίδομα βιβλιοθήκης (ΟΕΝΓΕ)

Παραθέτουμε το κείμενο της ανακλητικής δήλωσης που συνέταξε ο κ. Μιχαήλ και το οποίο οι γιατροί ΕΣΥ (ειδικευμένοι και ειδικευόμενοι) πρέπει να υποβάλλουν στον Προϊστάμενο της ΔΟΥ, προκειμένου εκείνος να προβεί σε νέα εκκαθάριση του φόρου εισοδήματος να επιστραφεί το αχρεωστήτως καταβληθέν ή παρακρατηθέν ποσό φόρου από το επίδομα βιβλιοθήκης για τα έτη 2011, 2012 και 2013, όπως προβλέπεται από τη σχετική εγκύκλιο του υπουργείο Οικονομικών (κλικ εδώ).

Η ανακλητική δήλωση σε μορφή Word κλικ εδώ

Η ανακλητική δήλωση σε μορφή Pdf κλικ εδώ

Δεν υπάρχουν σχόλια: